Na této stránce Vám nabízíme celý text aktuálního ZPRAVODAJE Klubu chovatelů plymutek.

Oproti tištěné podobě zde můžete bezprostředně reagovat a diskutovat nad jednotlivými články.

 

 

Vážení přátelé!

 

Vykročili jsme do nového roku 2019 s určitými chovatelskými cíly nebo předsevzetím k dosažení ještě lepších výsledků, než tomu bylo v roce minulém. Teplejší zimní období bylo pro všechny nad rámec příznivé a je příslibem k pěkným odchovům, o které se budou chovatelé drůbeže snažit s příchodem jara. Každý svědomitý chovatel by si měl včas zajistit ranná kuřata z prošlechtěného chovu, jak po stránce užitkovosti, tak i exteriéru. Chovatel by měl také klást důraz na zdravotní stav a tělesnou kondici chovného hejna, ze kterého si chce kuřata pořídit, případně sám vylíhnout. Při zdárném odchovu by se měly chovateli dostavit výsledky jeho chovatelské práce, kterou během roku ve svém chovu vynaloží.

S příchodem jara bývá pro členy a příznivce klubu chovatelů plymutek uspořádána výroční členská schůze, na kterou jsou přizváni i někteří vzácní hosté. Pro její zabezpečení využíváme první číslo klubového zpravodaje, kde vyzýváme členy a příznivce klubu k co největší účasti na tomto slavnostním setkání, neboť se jedná o jediné schůzovní setkání v roce. Členové klubu a jeho příznivci by si měli na tento den naplánovat volný čas a obětovat cestu do Kolína, kde si dopřejí přátelské posezení a podělí se navzájem s dalšími chovateli o zážitky a zkušenosti, které získali ve svém chovu.

 

Výroční členská schůze klubu chovatelů plymutek se koná v sobotu 6. dubna 2019 v Kolíně – restaurace „Obecní Dům“. Začátek schůze je v 9,00 hodin.

 

PROGRAM:

 1. Zahájení

 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 3. Volba mandátové komise

 4. Volba návrhové komise

 5. Zpráva předsedy – činnost klubu v roce 2018

 6. Zpráva ekonoma – hospodaření s finančními prostředky

 7. Zpráva kontrolní a revizní komise

 8. Plán práce a činnosti na rok 2019

 9. Plán rozpočtu na rok 2019

 10. Program slavnostní – vyhodnocení členů klubu a hostů

 11. Diskuse

 12. Usnesení z výroční členské schůze

 13. Závěr

 14. Občerstvení

Z uvedeného programu je patrno, že jednání výroční členské schůze bude zaměřeno na hlavní zprávy funkcionářů vyplývající z činnosti klubu, dále program slavnostní, kde vyhodnotíme z řad členů klubu a jeho příznivců jubilanty, kteří oslaví v roce 2019 významné výročí narození, dále ženy, mladé chovatele a přizvané hosty. Slavnostně budou chovatelům předány čestné ceny a soutěžní poháry z klubových výstav v roce 2018 (Žireč, Třinec, Nové Město nad Metují, Studénka, Chlumec nad Cidlinou). Vyhodnocen bude rovněž 36. ročník klubové soutěže o nejlepšího chovatele velkých plymutek a nejlepšího chovatele zdrobnělých plymutek. Oceněni budou chovatelé, kteří se umístili na 1. – 5. místě v každé soutěži. Chovatelům budou předány ceny, které nelze zaslat poštou a zaslouží si osobní převzetí. Slavnostní program výroční členské schůze klubu chovatelů plymutek je hodnocen širokou veřejností velmi kladně a členové klubu by se měli této události vážit, což potvrdí svojí účastí na výroční členské schůzi.

Při výroční členské schůzi bude členům klubu, kteří obeslali drůbeží CVMD v Olomouci a CVDZ v Lysé nad Labem proplacen finanční příspěvek klubu na úhradu klecného proti podpisu chovatele na výplatní listině.

 

KLUBOVÉ POPLATKY

 

Uvědomujeme členy a příznivce klubu, kteří nemají uhrazen klubový poplatek na rok 2019, si mohou tuto povinnost splnit při výroční členské schůzi v Kolíně. Chovatelům, kteří poplatek neuhradí nejpozději do konce měsíce dubna t.r. bude členství v klubu jednoznačně ukončeno bez další upomínky. Nebude zaslán klubový zpravodaj, ročenka, atd. Členům a příznivcům, kteří klubový příspěvek dobrovolně navýšili libovolnou částkou, vyslovuje výbor klubu poděkování.

 

REGISTRAČNÍ KROUŽKY

 

Registrační kroužky pro drůbež na rok 2019 budou chovatelům vydány při výroční členské schůzi v Kolíně. Členové si mohou zároveň objednat kroužky na rok 2020.

 

ČLENSTVÍ V KLUBU UKONČENO

 

Fidlerová Iveta, Škarez 11, 383 01 Prachatice

Jarolím Miroslav, Aranžerská 121, 190 14 Praha 9 - Klánovice

Jokiel David - MCH, K Antoníčku 138, Mistřovice 735 62 Český Těšín

Novák Arnošt, Na Sídlišti 17, 748 01 Hlučín – Bobrovníky

Petrovický Jaroslav, Klamoš 30, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Sobotka Martin, Mikuláše Alše 237, 504 01 Nový Bydžov

Tengler Petr, Sokolská 144, 503 52 Skřivany

 

NOVÍ ČLENOVÉ KLUBU

 

Nikolaj Zdeněk, Bítov 8, 671 10 Znojmo

Peterová Jarmila, Slavoňov 51, 549 01 Nové Město nad Metují

Pfeffer Jan, Polní 938, 696 02 Ratíškovice

 

Těšínský Jaroslav

předseda klubu v. r.

 

 

POHÁRY - KLUBOVÉ VÝSTAVY V ROCE 2018

 

ŽÍREČ

POHÁR Memoriál Jaroslava Hertla Balušek Petr zPLžl

POHÁR Předsedy klubu Pour Miroslav PLč

POHÁR Karla Janouška PLb

POHÁR Pro vítězné zvíře výstavy Čermák Ladislav zPLbkol

 

TŘINEC

POHÁR Předsedy klubu Balušek Petr PLb

POHÁR Předsedy klubu Balušek Petr zPLžl

 

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

POHÁR Memoriál Ladislava Špreňara Řeháček Ladislav PLb

POHÁR Předsedy klubu Tichý Jaroslav – MCH zPLčkv

 

STUDÉNKA

POHÁR Předsedy klubu Palička Karel zPLskv

POHÁR Miloslava Hertla Šelmeczi Eduard zPLží

POHÁR Petera Čaneckého Ceniga Ondřej zPLb

POHÁR Petera Čaneckého Ceniga Ondřej zPLskv

POHÁR Petera Čaneckého Ceniga Ondřej zPLčkv

POHÁR Petera Čaneckého Šelmeczi Eduard PLb

 

CHLUMEC NAD CIDLINOU

POHÁR Memoriál Josefa Maška Čermák Ladislav zPLč

POHÁR Pro nejlepší zvíře v typu Balušek Petr zPLžl

POHÁR Mladého chovatele Šusta František ml. zPLčkv

ŠAMPIÓN Plymutka velká – kohout Ing. Šusta František PLčkv

ŠAMPIÓN Plymutka velká – slepice Řeháček Ladislav PLb

ŠAMPIÓN Plymutka zdrobnělá – kohout Čermák Ladislav zPLč

ŠAMPIÓN Plymutka zdrobnělá – slepice Balušek Petr zPLžl

MISTR KLUBU Václavík Libor PLží

MISTR KLUBU Řeháček Ladislav PLb

MISTR KLUBU Balcar Jaroslav PLžl

MISTR KLUBU Hertl Miloslav PLč

MISTR KLUBU Ing. Šusta František PLčkv

MISTR KLUBU Kemr Stanislav zPLží

MISTR KLUBU Ceniga Ondřej zPLb

MISTR KLUBU Balušek Petr zPLžl

MISTR KLUBU Čermák Ladislav zPLč

MISTR KLUBU Šustová Žofie - MCH zPLm

MISTR KLUBU Šusta František - MCH zPlčkv

MISTR KLUBU Ceniga Ondřej zPLskv

MISTR KLUBU Čermák Ladislav zPLbkol

 

ČESTNÉ CENY KLUBU V ROCE 2018

 

Plymutka žíhaná Plymutka černá

Kvaček Ivan 2x Hertl Miloslav

Václavík Libor Kužel Bohuslav

Pour Miroslav

Zdrobnělá plymutka žíhaná

Balcar Jiří 2x 

Zdrobnělá plymutka černá

Kemr Stanislav Čermák Ladislav 3x

Šelmeczi Eduard Šelmeczi Eduard 2x

Šulák Karel

Plymutka bílá

Balušek Petr 

Zdrobnělá plymutka modrá

Fulín Jan 2x Šustová Žofie – MCH 2x

Gzyl Petr

Jokiel Tadeáš 

Plymutka červeně koroptví vlnitá

Řeháček Ladislav 4x Ing. Šusta František 2x

Šelmeczi Eduard 2x

Těšínský Jaroslav 3x 

Zdrobnělá plymutka červeně koroptví vlnitá

Ceniga Ondřej 3x

Zdrobnělá plymutka bílá 

Šusta František – MCH 2x

Ceniga Ondřej 5x Tichý Jaroslav – MCH 3x

Čanecký Peter 2x

Miko Jaroslav 3x 

Zdrobnělá plymutka stříbrně koroptví vlnitá

Ceniga Ondřej 4x

Plymutka žlutá 

Palička Karel 5x

Balcar Jaroslav 3x

Čermák Ladislav 3x 

Plymutka oranžově koroptví vlnitá

Šohaj Dalibor Ing. Šusta František

Těšínský Jaroslav 2x

Zdrobnělá plymutka oranžově koroptví vlnitá

Zdrobnělá plymutka žlutá 

Ceniga Ondřej 2x

Balušek Petr 6x

Bark Jaromír 

Zdrobnělá plymutka bílá kolumbijská

Palička Karel Balcar Jaroslav

Piskač Pavel – MCH Čermák Ladislav 4x

Plecháč Jan

Urban Miroslav 2x