Na této stránce Vám nabízíme celý text aktuálního ZPRAVODAJE Klubu chovatelů plymutek a ke stažení máte k dispozici vždy celý ročník.

Oproti tištěné podobě zde můžete bezprostředně reagovat a diskutovat nad jednotlivými články.


  ZPRAVODAJ 1/2016 KE STAŽENÍ ZDE 

ZPRAVODAJ 2/2016 KE STAŽENÍ ZDE

ZPRAVODAJ 3/2016 KE STAŽENÍ ZDE

ZPRAVODAJ 4/2016 KE STAŽENÍ ZDE

 ZPRAVODAJ 1/2017 KE STAŽENÍ ZDE 

 ZPRAVODAJ 2/2017 KE STAŽENÍ ZDE 

ZPRAVODAJ 3/2017 KE STAŽENÍ ZDE

ZPRAVODAJ 4/2017 KE STAŽENÍ ZDE

ZPRAVODAJ 1/2018 KE STAŽENÍ ZDE

Vážení přátelé!

 

Neúprosně se nám blíží závěr kalendářního roku s číslicí 2017. Ani jsme se nenadáli a už jsou před námi opět nejkrásnější svátky roku – Vánoce, na které se všichni netrpělivě těšíme. V tomto předvánočním čase pravidelně vydává výbor klubu pro své členy a příznivce plymutek poslední čtvrté číslo klubového zpravodaje. Ani jinak tomu nebude v roce 2017. Prostřednictvím zpravodaje přinášíme chovatelské veřejnosti aktuální informace a výsledky z klubových výstav, které byly uspořádány v podzimních měsících t.r.

Výstavní činnost klub chovatelů plymutek zahájil svojí expozicí při okresní výstavě drobného zvířectva v Žirči, která se konala v sobotu 26. srpna 2017. Výsledky z této výstavy byly zhodnoceny a zveřejněny ve zpravodaji č. 3/2017. Druhá expozice klubu chovatelů plymutek byla uspořádána v Třinci ve dnech 15. – 17. září 2017. Výsledky z této výstavy byly rovněž zhodnoceny a zveřejněny ve zpravodaji č. 3/2017. Třetí expozice klubu chovatelů plymutek byla uspořádána při okresní výstavě drobného zvířectva v Novém Městě nad Metují ve dnech 30. září – 1. října 2017. Chovatelé plymutek na této výstavě soutěží o pohár „MEMORIÁL Ladislava Špreňara“ a pohár předsedy klubu. Výstavu obeslalo 17 chovatelů, kteří vystavili 108 kusů plymutek ve třinácti chovaných rázech. Velkých plymutek bylo vystaveno 61 kusů v pěti barevných rázech, zdrobnělých plymutek bylo vystaveno 47 kusů v osmi barevných rázech. Drůbež posuzovali: Antonín Bohuněk a Miroslav Pour. Po posouzení drůbeže provedli oba posuzovatelé výběr nejlepších zvířat a kolekcí, kterým byla přidělena čestná cena výstavy a vítězné poháry. Pohár „MEMORIÁL Ladislava Špreňara“ získala kolekce velkých plymutek černých oceněna 288,0 bodů chovatele Miroslava Poura. Pohár předsedy klubu získala kolekce zdrobnělých plymutek červeně koroptvích vlnitých oceněna 283,5 bodů chovatele Františka Šusty ml. Čestnou cenu výstavy získali chovatelé: Řeháček Ladislav – PLb, Balcar Jaroslav – PLžl, Ing. Šusta František – PLčkv, Miko Jaroslav – zPLb, Urban Miroslav – zPLlžl, zPLm. Klub na této výstavě přidělil na nejlepší zvířata a kolekce 14 čestných cen, které budou chovatelům slavnostně předány na výroční členské schůzi v roce 2018. Výbor klubu blahopřeje vyhodnoceným chovatelům k jejich úspěchům.

 

PLb : Ing. Netopilová Eva, Řeháček Ladislav 2x, Těšínský Jaroslav

PLžl : Balcar Jaroslav, Čermák Ladislav

PLč : Hertl Miloslav, Pour Miroslav

PLčkv : Ing. Šusta František

zPLb : Miko Jaroslav

zPLžl : Urban Miroslav

zPLm : Urban Miroslav

zPLčkv : Šusta František – MCH

zPLbkol. : Ćermák Ladislav

 

Na úseku výstavní činnosti byla největší pozornost klubu zaměřena na uspořádání 17. Speciální klubové výstavy plymutek, která se konala v Chlumci nad Cidlinou dne 4. listopadu 2017. Výstavu obeslalo 39 chovatelů, kteří vystavili 349 kusů plymutek v osmnácti chovaných rázech. Velkých plymutek bylo vystaveno 134 kusů v osmi barevných rázech, zdrobnělých plymutek bylo vystaveno 215 kusů v deseti barevných rázech. Drůbež posuzovali: Bohuněk Antonín, Čanecký Peter, Jokiel Tadeáš, Pour Miroslav, Tuček Pavel. Po posouzení drůbeže byl proveden výběr nejlepších zvířat a kolekcí, kterým byla přidělena čestná cena. Vítězná kolekce pro každý barevný ráz plymutek získala ocenění „MISTR KLUBU“ a nejlepším zvířatům velkých a zdrobnělých plymutek byl přidělen titul „ŠAMPIÓN KLUBU“. Na vítěznou kolekci výstavy byl přidělen pohár „MEMORIÁL Josefa Maška“. Při výstavě byla vyhodnocena rovněž soutěž o pohár mladých chovatelů a pohár předsedy klubu.

 

MISTR KLUBU

Plymutka bílá Řeháček Ladislav 284,5 bodů

Plymutka žlutá Šelmeczi Eduard 284,5 bodů

Plymutka černá Pour Miroslav 283,0 bodů

Plymutka červeně koroptví vlnitá Ing. Šusta František 286,5 bodů

Zdrobnělá Plymutka žíhaná Kemr Stanislav 281,0 bodů

Zdrobnělá Plymutka bílá Ceniga Ondřej 281,5 bodů

Zdrobnělá Plymutka žlutá Balušek Petr 282,5 bodů

Zdrobnělá Plymutka černá Čermák Ladislav 285,0 bodů

Zdrobnělá Plymutka modrá Čermák Ladislav 281,0 bodů

Zdrobnělá Plymutka červeně koroptví vlnitá Šusta František - MCH 283,0 bodů

Zdrobnělá Plymutka bílá kolumbijská Čermák Ladislav 281,5 bodů

Zdrobnělá Plymutka žlutá kolumbijská Čermák Ladislav 282,5 bodů

 

ŠAMPIÓN KLUBU

kohout Plymutka bílá Řeháček Ladislav EL 95,5 bodů

slepice Plymutka červeně koroptví vlnitá Ing. Šusta František EL 96,0 bodů

kohout zdrobnělá Plymutka žlutá Balušek Petr SE 96,5 bodů

slepice zdrobnělá Plymutka čkv Šusta František - MCH EL 95,5 bodů

 

MEMORIÁL JOSEFA MAŠKA

Plymutka červeně koroptví vlnitá Ing. Šusta František 286,5 bodů

 

POHÁR MLADÝCH CHOVATELŮ

Plymutka červeně koroptví vlnitá Šusta František ml. 284,5 bodů

 

ČESTNÁ CENA

PLb : Filka Zdeněk, Ing. Netopilová Eva, Řeháček Ladislav 2x,

Těšínský Jaroslav

PLžl : Balcar Jaroslav, Čermák Ladislav, Šelmeczi Eduard,

Šohaj Dalibor, Švancara Adolf, Těšínský Jaroslav

PLč : Kužel Bohuslav, Pour Miroslav

PLm : Šafránek Jan

PLčkv : Berný Zdeněk, Ing. Šusta František 2x

PLokv : Ing. Šusta František

PLskv : Ing. Jambura Josef

zPLží : Kemr Stanislav, Urban Miroslav

zPLb : Ceniga Ondřej, Čanecký Peter, Komárek Radek – MCH,

Miko Jaroslav

zPLžl : Balušek Petr, Bark Jaromír, Čermák Ladislav, Urban Miroslav

zPLč : Čermák Ladislav 2x

zPLm : Čermák Ladislav, Šustová Žofie – MCH, Urban Miroslav

zPLčkv : Šohaj Dalibor, Šusta František – MCH 3x,

Tichý Jaroslav – MCH, Tržil Petr

zPLskv : Musil Zdeněk

zPLbkol : Balcar Jaroslav, Čermák Ladislav 2x

zPLžlk ol : Čermák Ladislav

 

SPECIÁLNÍ CHOVY

PLb : Řeháček Ladislav, Těšínský Jaroslav

PLžl : Balcar Jaroslav, Čermák Ladislav, Šohaj Dalibor,

Švancara Adolf

PLč : Pour Miroslav

PLčkv : Ing. Šusta František

zPLb : Ceniga Ondřej

zPLžl : Balušek Petr, Urban Miroslav

zPLč : Čermák Ladislav

zPLčkv : Šusta František - MCH

zPLbkol : Čermák Ladislav

 

Čestné ceny a poháry, které byly přiděleny na speciální výstavě v Chlumci nad Cidlinou budou chovatelům slavnostně předány při výroční členské schůzi v Kolíně v roce 2018.

 

Výbor klubu vyslovuje poděkování na adresu všech chovatelů, kteří klubovou výstavu obeslali svými zvířaty, dále všem členům a příznivcům klubu, kteří nám byli nápomocni při organizaci a zajištění výstavy. Mimořádné poděkování vyslovuje Ing. Františku Šustovi, který zajistil z vlastní iniciativy na svoje náklady hlavní občerstvení, které bylo využito při organizaci výstavy. Poděkování rovněž vyslovuje Ing. Josefu Jamburovi, který zpracoval po posouzení zvířat katalog včetně všech výsledků tak, aby byl k dispozici veřejnosti v sobotu při otevření výstavy. Dále členům, kteří zajistili finanční příspěvek od různých sponzorů: Ing. Josef Jambura, Bohuslav Kužel, Miroslav Michálek a Dalibor Šohaj. Díky jejich vstřícnému přístupu můžeme konstatovat, že čistý zisk z výstavy pro klubovou pokladnu činí 3.352,- Kč, přičemž všichni vystavovatelé byli osvobozeni od veškerých poplatků. Poděkování také náleží Miloslavu Hertlovi, který zajistil pro klub nové výstavní klece a jejich dopravu ze Znojma do Chlumce nad Cidlinou bez úhrady cestovného. Dále Miroslavu Urbanovi a Dobroslavu Šťastnému za zajištění propagace speciální výstavy plymutek a obsluhu občerstvení při výstavě, Jindřichu Věřišovi za zajištění krmení pro zvířata, vedení ZO ČSCH v Chlumci nad Cidlinou, která nám pro tuto událost poskytla výstavní halu a veškerý inventář. Poděkování rovněž náleží posuzovatelům a jejich pomocníkům za jejich výkon při hodnocení drůbeže, kolektivu lidí, kteří se podíleli na přípravě klecí a jejich likvidaci po skončení výstavy včetně úklidu haly, kterou jsme předali během několika minut v naprostém pořádku. Lze konstatovat, že tato výstava opět patřila k těm nejlepším, které klub chovatelů plymutek ve své historii uspořádal. Jediná výtka, kterou bych k této výstavě vznesl, je na adresu chovatelů velkých plymutek žíhaných, kteří nevystavili ani jediné zvíře, čímž způsobili, že na speciální výstavě plymutek nebyl tento základní ráz plymutek vůbec zastoupen.

 

Výstavní činnost klubu byla v letošním roce rozšířena o propagační výstavu plymutek, která se konala při okresní výstavě drobného zvířectva ve Studénce ve dnech 11. – 12. listopadu 2017. Výstavu obeslalo 7 chovatelů, kteří vystavili 60 kusů plymutek v devíti chovaných rázech. Drůbež posuzovali Peter Čanecký a Jaroslav Vachník. Po posouzení drůbeže provedli uvedení posuzovatelé výběr nejlepších zvířat a kolekcí, kterým byla přidělena čestná cena výstavy a vítězné poháry. Tohoto ocenění se dostalo chovatelům: Kocur Jiří – Plží, Gzyl Petr – PLb, Šelmeczi Eduard – PLžl, Ceniga Ondřej – zPLčkv, zPLbkol, Čanecký Peter – zPLb 2x, Lichý Luděk – zPLč.

 

K významné výstavní akci ČSCH patří každoročně Celostátní výstava mladé drůbeže, která se konala v Lysé nad Labem ve dnech 8. – 9. září 2017. Výsledky z této výstavy byly zveřejněny ve zpravodaji č. 3/2017. Dále Celostátní výstava drobného zvířectva v Lysé nad Labem, která se konala ve dnech 17. - 19. listopadu 2017. Výstavu obeslalo 10 chovatelů plymutek, kteří vystavili 45 kusů plymutek v deseti chovaných rázech. Velkých pylmutek bylo vystaveno 26 kusů ve čtyřech barevných rázech, zdrobnělých plymutek bylo vystaveno 19 kusů v šesti barevných rázech. Drůbež posuzovali Pavel Hrubeš a Josef Škoda. Klub věnoval na tuto výstavu dva poháry, které získali chovatelé Hertl Miloslav na kohouta velká plymutka černá oceněn 95,5 bodů a Kemr Stanislav na slepici zdrobnělá plymutka žíhaná oceněna 95,5 bodů. Čestnou cenu výstavy získal chovatel Musil Zdeněk na kohouta velká plymutka bílá oceněn 95,5 bodů. Všem úspěšným chovatelům na této výstavě výbor klubu blahopřeje k jejich úspěchu. Vzhledem k tomu, že výbor klubu rozhodl podpořit chovatele plymutek, kteří jsou členy klubu a obeslali celostátní výstavu drobného zvířectva v Lysé nad Labem a celostátní výstavu mladé drůbeže v Lysé nad Labem, bude vyplacen příspěvek na úhradu klecného při výroční členské schůzi v Kolíně v roce 2018.

 

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

 

KLUBOVÉ PŘÍSPĚVKY

Chovatelům, kteří nemají zaplacen klubový příspěvek na rok 2018 přikládáme ke zpravodaji poštovní poukázku, kterou uhradí poplatky nejpozději do konce měsíce března 2018. Výše klubových poplatků je stanovena pro dospělého chovatele 100,- Kč a mladého chovatele do 18 let 30,- Kč. Každý plátce příspěvku se může dobrovolně rozhodnout pro vyšší částku, než je stanovená. Chovatelé mohou klubový příspěvek zaslat také na účet klubu chovatelů plymutek – č.ú. 216893661/0300.

 

ZPRÁVA PRO CHOVATELE

Plemenářská komise vyzývá chovatele plymutek, kteří nenahlásili záznam o snášce vajec ve svém chovu za uplynulý chovatelský rok, který končí 30. září tohoto roku, aby tak neprodleně co nejdříve učinili na adresu:Pour Miroslav, 503 52 Skřivany 37, tel: 603 547 085.

 

UPOZORNĚNÍ

Přílohou ke zpravodaji je tiskopis pro vystavení souhlasu se zveřejněním osobních údajů (adresa bydliště, případně e-mailu a telefon) v adresáři, který bývá tradičně obsahem klubové ročenky případně katalogu z klubových výstav, nebo na webových stránkách klubu. Tento tiskopis každý člen a příznivec klubu podepíše, doplní sídlo ZO ČSCH, kde je členem a vyjádří se, zda souhlasí, nebo nesouhlasí se zveřejněním jeho adresy. Tiskopis bezpodmínečně odešle zpět na adresu předsedy klubu: Jaroslav Těšínský, Chotěměřice 10, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Členům a příznivcům klubu, kteří tiskopis neodešlou zpět, nebude jejich adresa v ročence klubu uvedena, pouze jméno a příjmení bez dalších údajů. Omlouváme se Vám za tento mimořádný úkol. To není výmysl klubu, ale je to zákonná povinnost nařízená našimi zákonodárci.

 

Vážení přátelé!

Vzhledem k tomu, že se nám blíží závěr roku 2017, výbor klubu děkuje všem členům a příznivcům za prokázanou přízeň a spolupráci v tomto roce. Přejeme Vám všem klidné Vánoce, vašim blízkým a rodinám pěkné společné chvíle u vánočního stromku a v novém roce hlavně hodně zdraví, klidu, pohody a chovatelských úspěchů.

 

Těšínský Jaroslav

předseda klubu v.r.