PLYMUTKY CHOVÁME PRO KRÁSU, RADOST A UŽITEK 

 

Vítejte na našich stránkách

Klub chovatelů plymutek patří k nejstarším a nejaktivnějším součástem Českého svazu chovatelů.

 

Věříme, že to poznáte i z návštěvy našich webových stránek.

VYDAŘENÁ VÝROČNÍ SCHŮZE V PARDUBICÍCH

Výroční schůze Klubu chovatelů plymutek se uskutečnila v sobotu 6. dubna v Pardubicích. Jak co do účasti, tak svým průběhem byla velice vydařená - nesla se jak v pracovním, tak ve slavnostním duchu.
USNESENÍ KE STAŽENÍ:

ZDE

PLÁN PRÁCE NA ROK 2024 KE STAŽENÍ:

ZDE

FOTOGRAFIE Z VÝROČNÍ SCHŮZE NAJDETE:

ZDE

KATALOG SPECIÁLNÍ VÝSTAVY PLYMUTEK

Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit letošní speciální výstavy plymutek v Chlumci nad Cidlinou a neměli možnost si zakoupit tištěný Katalog Výstavy, přinášíme jeho elektronickou podobu (pdf) ke stažení:
V katalogu najdete jak kompletní seznam vystavovatelů, vč. kontaktů, tak úplný soupis vystavených exemplářů, vč. získaných bodů.
Nechybí ani jména nových držitelů pohárů a ocenění - trofeje jim budou slavnostně předány na výroční schůzi Klubu chovatelů plymutek.

ÚSPĚŠNÁ PREZENTACE NAŠÍ ČINNOSTI

 
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA PLYMUTEK v Chlumci nad Cidlinou (27. - 28. října 2023) byla zdařilou přehlídkou našich chovatelských výsledků v letošním roce. Vysoká účast (více než 120 klecí) našich členů, velmi dobrá kvalita vystavených zvířat i slušný zájem návštěvníků z řad jak chovatelské, tak laické veřejnosti - to všechno bylo zaslouženou odměnou pro všechny, kteří se na přípravě expozice podíleli.  

Podmínky a další podrobnosti k výstavám najdete ve Zpravodaji.

SRDEČNĚ ZVEME NAŠE ČLENY

(tradiční speciální expozice plymutek - PŘIHLÁŠKA ke stažení ZDE)
 

ZEMŘEL JIŘÍ KREJCAR

S lítostí oznamujeme smutnou zprávu, že nás dne 7. června 2023 navždy opustil ve věku 81 let dlouholetý člen a funkcionář Klubu chovatelů plymutek přítel Jiří Krejcar.

Čest jeho památce!

Poslední rozloučení se uskuteční ve čtvrtek 15. června od 14 hodin ve smuteční síni v Hradci Králové - Kuklenách.

Výbor Klubu chovatelů plymutek

VYDAŘENÁ VÝROČNÍ SCHŮZE V PARDUBICÍCH

   V sobotu 15. dubna 2023 se v Pardubicích uskutečnila výroční schůze Klubu chovatelů plymutek. Podařilo se projednat všechny body programu, a protože šlo o schůzi volební, byl zvolen nový výbor Klubu. Nikoho nepřekvapilo, že se předsedou stal opět Jaroslav Těšínský, který Klub chovatelů plymutek úspěšně vede od roku 1993, tedy jubilejních 30 let! Všichni členové oceňují jeho nesmírnou obětavost, s níž Klub po celou dobu vede a jistě povede i v dalším období.

   Usnesení VČS pro čtení i ke stažení ZDE

   Více fotografií z průběhu schůze najdete ZDE

Dne 2. března 2023 oslavil své významné životní jubileum - 65. narozeniny - vynikající chovatel, dlouholetý člen a funkcionář Klubu chovatelů plymutek
Ing. Josef Jambura
Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, pohody i radostí s vnoučaty a rodinou vůbec. A samozřejmě - ať ho i dál těší chovatelství, jemuž se věnuje od útlého mládí!
                                                       Výbor Klubu chovatelů plymutek

MORAVIA BRNO 2022 S PLYMUTKAMI

Ani na letošní poslední velké výstavní akci - Moravia Brno 2022 (10. a 11. 12.) nechyběly plymutky, což dokumentují i snímky Jiřího Zimmermanna a Miloslava Hertla.

KRÁTKÁ INFORMACE Z XXX. VALNÉ HROMADY ČSCH

konané 3. prosince 2022 v Praze

Valnou hromadu zahájil předseda ÚVV ČSCH Mgr. Ondřej Matouš, který ale jen přivítal delegáty a předal řízení VH místopředsedovi ing. Radku Novotnému. Nejdříve jsme se seznamovali s hlasovacím zařízením a učili se s ním pracpvat, což zabralo asi půl hodiny a mě v té chvíli napadlo, že zase pojedu domů pozdě večer. O to víc jsem byl překvapený, jak poměrně rychle delegáti nakonec schválili všechny body programu. Delší dobu se diskutovalo jen o stanovách ČSCH, kde nově vypracovaný návrh stanov byl natolik složitý, že ho delegáti shodili ze stolu a rozhodli, že v platnosti zůstávají stávající stanovy. V souvislosti s tím bylo rovněž rozhodnuto neprodloužit mandát ÚVV ČSCH o jeden rok.

Mohu konstatovat, že tak klidnou a věcnou valnou hromadu jsem ještě nezažil. Bylo projednáno vše, a přitom jsme se rozjížděli domů ještě za světla.

Miloslav Hertl – delegát okresu Trutnov

ZÁVĚR VÝSTAVNÍHO ROKU 2022

Mezi Mikuláše a Vánoce se chovatelům vklínil ještě jeden "adventní" svátek.

 

NA CHOVATELI 2022 SE PLYMUTKY NEZTRATILY

Klub chovatelů plymutek měl na celostátní výstavě CHOVATEL 2022 nejen důstojné zastoupení, ale naši členové si přivezli i několik cenných trofejí.
Jako malou ochutnávku zatím přinášíme první snímek, focený mobilem za tepla a v přítmí, takže omluvte prosím jeho kvalitu.

PLYMUTKY NA VÝSTAVĚ CHOVATEL 2022

Na letošní výstavě CHOVATEL v Lysé nad Labem má náš klub důstojné zastoupení. S jeho logem a první kolekcí se návštěvníci setkají už u vstupu na výstaviště, patřičnou úroveň má i označení našich exponátů, k dispozici je i dostatek informačních materiálů.
Klub děkuje všem členům, kteří se o to zasloužili.
 

SKVĚLÉ VYVRCHOLENÍ SEZÓNY

   Ve dnech 28. a 29. října 2022 se v chovatelském areálu v Chlumci nad Cidlinou uskutečnila už 21. speciální výstava plymutek, která pro náš klub každoročně představuje vyvrcholení chovatelské sezóny. 
   Nejen chovatelská, ale i laická veřejnost tady má ojedinělou příležitost vidět pohromadě většinu barevných rázů velké i zdrobnělé formy našeho krásného plemene. A letošek nebyl výjimkou - k vidění bylo 119 exponátů, jež tvořilo více než 350 kusů drůbeže. Posuzovatelé tak měli hodně práce při hodnocení, jež rozhodlo také o držitelích cen a trofejí. Ty nejcennější si z Chlumce odvezli: Memoriál Václava Maška Ladislav Řeháček za vynikající kolekci Plymutky bílé (287 b.) a Memoriál Františka Šusty Jakub Téra za rovněž špičkové Plymutky červeně koroptví vlnité ve zdrobnělé formě.
   Vše podstatné je v Katalogu výstavy, jehož zjednodušenou podobu máte k dispozici ZDE
   Další informace, fotografie i video (autoři: D. Šťastný a M. Hertl) najdete na našem facebookovém profilu.

Srdečně zveme všechny členy k účasti na výstavě s tradiční speciální expozicí plymutek.

Pokud byste zde rádi vystavovali, VÝSTAVNÍ PODMÍNKY najdete ZDE a PŘIHLÁŠKU ZDE.

MATERIÁLY Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 

Veškeré základní materiály z výroční členské schůze (Program, Zpráva o činnosti, Usnesení, Plán činnosti na rok 2022) jsou k dispozici a ke stažení:

ZDE

FOTOGALBUM Z VÝROČKY

 VÝROČNÍ SCHŮZE SE VYDAŘILA

   Naše výroční členská schůze se konečně po nuceném loňském výpadku z důvodu pandemie mohla letos uskutečnit. Proběhla v sobotu 2. dubna v Pardubicích a navzdory neúčasti předsedy klubu Jaroslava Těšínského, který se zotavuje po náročné operaci, byly splněny všechny body schváleného programu. 

   Přípravy schůze a jejího řízení se ujal místopředseda Miloslav Hertl, který přednesl i Zprávu o činnosti a předal ocenění, jež naši členové získali v soutěžích a na výstavách v uplynulém roce, včetně dekretů o uznání speciálních chovů. Výbor samozřejmě už tradičně nezapomněl ani na ženy, ať už chovatelky, nebo partnerky chovatelů, kteří by se bez jejich pochopení a pomoci jen těžko obešli. Podrobnější informace a více fotografií připravujeme - dnes nabízíme alespoň několik snímků Dobroslava Šťastného.

Pozvánky rozeslány, poháry a diplomy připraveny, těšíme se na viděnou!

ŘÍJEN PATŘÍ VÝSTAVÁM

Členy našeho výboru - předsedu Jaroslava Těšínského (vpravo) a místopředsedu Miloslava Hertla jsme zachytili v expozici plymutek na právě skončené 48. Podorlické výstavě drobného zvířectva v Novém Městě nad Metují. Plymutkám tady patřilo 48 klecí s velice kvalitními kolekcemi zvířat. Pohár Ladislava Špreňara si odvezl za velké plymutky bílé Jaroslav Těšínský, Pohár předsedy klubu pak získaly zdrobnělé plymutky žluté Miroslava Urbana.
Chceme tím zdůraznit vyvrcholení výstavní činnosti našeho klubu právě v tomto měsíci. Po novoměstské přehlídce, jež má pro náš klub velký význam, totiž následuje Celostátní speciální výstava plymutek v Chlumci nad Cidlinou, která se uskuteční 30. října. 

JUBILEUM ZO ČSCH V ŽIRČI

Se ZO Českého svazu chovatelů v Žirči má náš klub výbornou spolupráci. Na její výstavě je plymutkám vyhrazena speciální expozice, pořádáme zde výborové schůze - prostě dost důvodů k tomu, abychom se na slavnostní schůzi u příležitosti významného jubilea žirečských chovatelů zapojili do dlouhé řady gratulantů.

KLUB CHOVATELŮ PLYMUTEK DOPORUČUJE:

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2019

(ZPRÁVA O ČINNOSTI KE STAŽENÍ ZDE)

   V sobotu 6. dubna 2019 se uskutečnila v Kolíně další výroční členská schůze Klubu chovatelů plymutek. 
   Hojná účast už je samozřejmostí, stejně jako slavnostní vyhodnocení nejlepších výsledků v uplynulém chovatelském roce.
Plymutkáři už tradičně nezapomněli ani na své ženy, bez nichž by se svému krásnému koníčku jen těžko mohli naplno věnovat.
   Náš klub patří k nejspolehlivějším článkům České svazu chovatelů, což vedení ČSCH oceňuje i prostřednictvím svých nejvyšších vyznamenání a uznání. Na letošní výročce obdrželi hned 3 chovatelé Zlatý odznak a jeden Stříbrný odznak "Za zásluhy o chovatelství".

  

Další fotografie najdete ZDE

SPECIÁLKA PLYMUTEK  v sobotu 3. listopadu 2018

 KATALOG KE STAŽENÍ ZDE 

Příjem zvířat ve čtvrtek 1. listopadu 2018 od 17 do 21 hodin a v pátek 2. listopadu 2018 od 7 do 9 hodin.

Posuzování v pátek 2. 11. 2018 od 9 hodin (posuzují: Antonín Bohuněk, Ondřej Ceniga, Peter Čanecký, Tadeáš Jokiel, Miroslav Pour, Jan Křivský, Pavel Tuček).

Kompletní výstavní program samostatných expozic plymutek v roce 2018:

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2018

   Slavnostní výročka u příležitosti 110 let od vzniku Klubu chovatelů plymutek se uskutečnila 7. dubna 2018 v Kolíně.
   Kromě nezbytné pracovní části, v níž byl zvolen i nový výbor Klubu, měla velice nabitý program i část slavnostní. Byly oceněny nejen nejlepší výsledky v uplynulém chovatelském roce, ale někteří členové KCHP obdrželi vysoká svazová vyznamenání a byly předány také Jubilejní plakety ke 110. výročí. Jednu z nich Klub udělil i městu Plymouth v USA, odkud plemeno plymutky pochází.

Více fotografií ZDE

PROBĚHLA 17. CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA PLYMUTEK

V Chlumci nad Cidlinou se v sobotu 4. listopadu 2017 uskutečnila už 17. celostátní speciální výstava plymutek, kde měla veřejnost, ale i chovatelé, unikátní možnost vidět pohromadě maximum barevných rázů velké i zdrobnělé formy našeho krásného plemene.  Podrobnější informace připravujeme.
VÍCE FOTOGRAFIÍ ZDE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OCENIL CHOVATELE

   Krajské sdružení chovatelů Královéhradeckého kraje ocenilo své nejlepší členy u příležitosti 60. výročí vzniku jednotné chovatelské organizace - Českého svazu chovatelů. Obdrželi medaili, která byla vydána speciálně k této příležitosti. Mezi oceněnými byla i řada chovatelů plymutek. Srdečně blahopřejeme.
   Více informací i fotografií najdete ZDE

NÁŠ KLUB NA VÝSTAVĚ V ŽIRČI

Na vyhlášené chovatelské výstavě v Žirči má náš klub tradičně svoji expozici plymutek a rovněž tradičně se tu koná jedno z nejdůležitějších zasedání výboru Klubu chovatelů plymutek. Výjimkou nebyl ani letošní ročník. Více fotografií najdete

ZDE

 

 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

V sobotu 8. dubna se uskutečnila v Kolíně výroční členská schůze Klubu chovatelů plymutek. Jako vždy se těšila hojné účasti členů a hostů, tradičně nabitý byl i její program, a to v oficiální i ve slavnostní části. 
Usnesení najdete ZDE, atmosféru jednání pak dostatečně zachycují fotografie.Více než 200 jich najdete ke stažení v plné kvalitě

ZDE

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A AKCE PRO NAŠE ČLENY:

 

Dne 22. dubna 2017 v klubovně ZO ČSCH Chlumec nad Cidlinou jste zváni na veterinární přednášku, kterou připravuje KS ČSCH Královéhradeckého kraje spolu s naším klubem a chlumeckou ZO ČSCH na téma "Výživa, prevence, genetika".

Expozice plymutek budou letos na výstavách v Žirči 26. 8. 2017, v Třinci 15. - 17. 9. 2017 a v Novém Městě nad Metují 30. 9. - 1. 10. 2017.

Speciální výstava plymutek se uskuteční 4. listopadu 2017 v chovatelském areálu v Chlumci nad Cidlinou.

K životnímu jubileu Jaroslava Těšínského

CHOVATEL TĚLEM I DUŠÍ

   Každý obor lidské činnosti potřebuje ke zvyšování své úrovně výrazné osobnosti, které nejen dokáží své činnosti obětovat vše, ale jsou navíc schopné strhnout svým zápalem ostatní. V našem chovatelství je nesporně jedním z takových tahounů Jaroslav Těšínský, který oslavil 23. února své šedesátiny.

   Narodil se a vyrůstal v zemědělské usedlosti v Chotěměřicích u Ledče nad Sázavou, tedy v prostředí, jehož přirozenou součástí byla pestrá řada hospodářských zvířat. Tím spíš, že jak Jaroslavův otec, tak strýc byli vášnivými chovateli drobného zvířectva. Jaroslav sice pozorně čerpal z jejich zkušeností, ale zároveň nechtěl úplně opisovat – chtěl jít svojí vlastní cestou. A tak si pro svoji vlastní chovatelskou činnost zvolil plemena, jež dospělí chlapi neměli. Z králíků si vybral vídeňské a později i české albíny, mezi drůbeží vyhrály plymutky – nejprve žluté a poté v té době nepříliš rozšířené bílé, a mezi holuby dominovali čeští staváci a moravští pštrosi. Svým chovům se vždy věnoval a věnuje opravdu naplno – jak počtem, tak zejména kvalitou si drží mnoho let tu nejvyšší možnou úroveň, nebylo snad výstavy (a že jich za svůj život absolvoval stovky!), z níž by si jeho kolekce nepřivezla vysoké ocenění.

   Přestože samotný rozsáhlý chov Jaroslava Těšínského by vydal na plný pracovní úvazek, má a s plnou vervou vykonává i své civilní povolání – milovanou zedničinu, a v neposlední řadě s obdivuhodným nasazením vykonává řadu funkcí v chovatelských organizacích.

   Upřímně řečeno – nebýt jeho, některé z nich by možná už ani neexistovaly. Třeba Klub chovatelů plymutek Českého svazu chovatelů, který se začátkem 90. let ocitl v doslova krizové situaci a je štěstím, že staří matadoři tehdy vsadili na mladého nadšence, který se stal v roce 1993 předsedou klubu a svými schopnostmi ho zvedl tak, že dnes patří k nejaktivnějším klubům ČSCH a příští rok oslaví už 110. výročí své existence ve vynikající kondici. Přítel Těšínský se tak bezesporu zařadil mezi nejzasloužilejší plymutkářské osobnosti, jakými byli třeba Jarolím, Žoha nebo Mašek.

   Podobně nepostradatelným je i jako místopředseda domovské organizace ČSCH Leština a v neposlední řadě jako tajemník Klubu králíků – českých albínů a hototských bílých, jímž se stal shodou okolností rovněž ve zlomovém roce 1993.

   Jmenované funkce vyžadují opravdu plné organizační i pracovní nasazení při zajišťování výstav a dalších akcí i při psaní a vydávání Zpravodajů obou klubů.

   Sečteme-li rodinné povinnosti, vysoké pracovní nasazení řemeslníka, rozsáhlou vlastní chovatelskou činnost na nejvyšší úrovni a nesmírně aktivní výkon funkcí v chovatelských organizacích, často žasneme, kde na to všechno bere Jaroslav čas a energii. Jedním z vysvětlení je obdivuhodné zázemí, jež našel ve své paní Ivaně - na ní leží většina rodinných záležitostí, ale i značný podíl péče o chované zvířectvo. I to, co zbývá, je však na jednoho člověka pořádná porce. Čekali byste proto, že když potkáte Jaroslava Těšínského, budou se mu plést nohy únavou, bude mít černé kruhy pod očima a jeho nálada bude na bodu mrazu. Jenže – opak je pravdou! Vždycky je z nás všech nejčipernější, jiskrné oči a stálý úsměv mají také do vyčerpanosti daleko a dobrou náladou pokaždé nakazí celé okolí. To neznamená, že se neumí zlobit a zvýšit hlas – většinou ve chvíli, kdy nedokážeme být stejně precizní, jako on. Ostatně – právě proto nás přiměl k výsledkům, na něž jsme právem pyšní.

   O tak výrazné osobnosti, jakou Jaroslav Těšínský je, se nemohly nedovědět svazové orgány, a tak mu už udělily všechna ocenění, jež má ČSCH k dispozici – od Čestného uznání až po vyznamenání Za zásluhy o chovatelství 1., 2. i 3. stupně. Pro Jaroslava však byl vždycky největší odměnou ohlas lidí na jeho chovatelskou práci i na činnost ve svazových funkcích, na kterých vůbec nelpí a otevřeně říká: Budu to dělat jen tehdy, když mě budou lidi chtít...

   Milý Jaroslave, k tvým krásným narozeninám tě chceme ujistit, že lidi tě chtějí, protože jsou rádi, že tě mají!

 

   Ing. Antonín Štětka, Csc.,

   předseda Klubu chovatelů králíků českých albínů a hototských bílých

   Miloslav Hertl,

   místopředseda Klubu chovatelů plymutek

V sobotu 18. února 2017 se v Chlumci uskutečnila první letošní schůze výboru Klubu chovatelů plymutek. Její slavnostní úvod obstaraly gratulace jubilantům z řad členů výboru. Jsou hned tři: Ladislav Řeháček (70), Miroslav Urban (65), a také předseda Klubu Jaroslav Těšínský (60), který se sice snažil z vrozené skromnosti své kulatiny utajit, ale ostřížímu zraku místopředsedy Miroslava Hertla i dalších přátel neunikl. A tak měl výbor tentokrát nejen co projednávat, ale i co slavit.

Další fotografie najdete ZDE

NERADOSTNÉ, ALE ATUÁLNÍ ČTENÍ O PTAČÍ CHŘIPCE

NAJDETE ZDE

OPĚT VYDAŘENÁ SPECIÁLNÍ VÝSTAVA PLYMUTEK

   V sobotu 5. listopadu 2016 se uskutečnila v Chlumci nad Cidlinou další velice hodnotná celostátní speciální výstava plymutek. Zasloužili se o to nejen všichni vystavovatelé, posuzovatelé a organizátoři, ale také řada podporovatelů a sponzorů, bez nichž by nebylo možné tak náročnou akci uspořádat. Děkujeme všem a za všechny uveďme alespoň:
   Pro ty, kteří se na výstavu nedostali, nabízíme ke stažení alespoň katalog, z nějž lze vyčíst vše podstatné:

 KATALOG VÝSTAVY PLYMUTEK 2016 

   Velice milou návštěvou pro nás byla paní Mašková, která zavítala mezi naše členy se svou dcerou a umožnila nám tak zavzpomínat si na jednu z nejslavnějších etap historie Klubu chovatelů plymutek, v níž hrála spolu se svým mužem významnou roli.
S předsedou Jaroslavem Těšínským (vlevo) a místopředsedou Miloslavem Hertlem
Setkání našeho kronikáře Miroslava Urbana (uprostřed) s živou kronikou klubu

POZOR NA PTAČÍ CHŘIPKU!

   Několik evropských zemí v uplynulých dnech informovalo o výskytu nových ohnisek vysocepatogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) na svém území.

   Nové případy potvrdily Maďarsko, Polsko a Německo, možný výskyt je hlášen také z Chorvatska a Švýcarska. Případy jsou, podobně jako v předchozích letech, patrně spojeny s podzimní migrací tažných ptáků. 

   Státní veterinární správa (SVS) proto upozorňuje na zvýšené riziko zavlečení ptačí chřipky do chovů drůbeže. Zároveň apeluje na chovatele, aby průběžně sledovali zdravotní stav drůbeže a věnovali zvýšenou pozornost dodržování preventivních opatření v chovech.   

   Dlužno dodat, že v českých chovech nebyla tato nákaza zaznamenána od roku 2007.

   DOPORUČENÁ OPATŘENÍ V DROBNOCHOVECH KE STAŽENÍ ZDE

   Onemocnění je známé od r. 1901. Viry influenzy drůbeže jsou zařazeny do čeledi Orthomyxoviridae. Jsou klasifikovány do typů A, B nebo C na základě rozdílů mezi jejich nukleoproteiny a antigenní strukturou. Viry ptačí influenzy patří do typu A.Dále jsou tyto viry kategorizovány do subtypů podle antigenů hemaglutininu a neuramidázy. Existuje 16 subtypů hemaglutininu a 9 subtypů neuraminidázy. Rozlišení se provádí pomocí nespecifických antisér.Původce vysoce patogenní aviární influenzy patří do subtypů H5 nebo H7.

   Přirozenými hostiteli nákazy je drůbež hrabavá i vodní, křepelky a bažanti. Mnoho volně žijících ptáků, zejména vodních je vnímavých, avšak infekce probíhá subklinicky.

   Většinou nákaza propukne u domácí drůbeže po kontaktu s infikovaným vodním ptactvem. Infikovaní ptáci vylučují virus ve vysokých koncentracích trusem a také nosním a očním sekretem. Nejvýznamnější způsob šíření mezi farmami je mechanický přenos kontaminovanými osobami, automobily, nářadím apod. Významnou roli hraje kontakt drůbeže na trzích a aukcích.

   Klinické příznaky jsou velmi variabilní, závislé na faktorech virulence, druhu postižených ptáků, věku, pohlaví. Projevují se především náhlými úhyny velkého množství zvířat bez výraznějších příznaků. U nosnic se objevuje pokles snášky a poruchy skořápek vajec. Lalůčky a hřebínky jsou cyanotické s případnými krváceninami. Je zjišťován profúzní vodnatý průjem a vysoká žíznivost. Nemocní ptáci projevují nchuť k pohybu, v smikomatózním stavu se hlava stáčí na záda. Mortalita se pohybuje mezi 50 - 100 %.

 

Celostátní výstava plymutek

Letošní celostátní speciální výstava plymutek se koná 5. listopadu 2016 v areálu ČSCH Chlumec nad Cidlinou. Podrobnosti a potřebné dokumenty obdrželi členové Klubu chovatelů plymutek s posledním číslem Zpravodaje.

VÝSTAVA V ŽIRČI S AKTIVEM PLYMUTKÁŘŮ

   ZO ČSCH ŽIREČ spolu s klubem chovatelů plymutek uspořádá pod záštitou ústřední odborné komise drůbeže setkání chovatelů plymutek u příležitosti výstavy Žireč 2016. Uskuteční se v pátek 19. srpna 2016 od 14:00 hodin v expozici chovatelů plymutek.

   Cílem setkání je sjednotit názor na posuzování plymutek - stanovit další směr šlechtění plemene a jednotlivých barevných rázů, poukázat na nejčastější nedostatky a navrhnout opatření k jejich odstranění. Po zahájení setkání provedou jednotliví posuzovatelé přímo u klecí zhodnocení jimi posouzených rázů a zodpoví dotazy přítomných. Rozsah cca 2 hodiny.

   Po skončení praktické části u klecí provede závěrečné hodnocení v klubovně ZO přítel Ivan Pavel, předsedou sboru posuzovatelů.

   Akce se může zúčastnit kromě členů klubu i široká chovatelská veřejnost. Zvláště doporučujeme účast adeptům na posuzovatele, neboť se jedná o jednu z největších expozic plymutek vůbec.

   Chovatele plymutek vyzýváme k co největší účasti a žádáme je i o nabídku zvířat k prodeji.

   Po zájemce je možno zajistit ubytování v blízkém okolí. S objednávkami se obracejte na přítele Brdičku - telefon 732 459 342 - nejdéle do 10. srpna 2016. Občerstvení bude zajištěno.

Přihláška na výstavu v Žirči ke stažení ZDE

VÝROČNÍ SCHŮZE KLUBU

   V sobotu 2. dubna 2016 se uskutečnila v Kolíně s tradičně vysokou účastí a bohatým programem výroční členská schůze Klubu chovatelů plymutek. Součástí jednání bylo jako vždy i slavnostní předání trofejí, jež si plymutkáři vybojovali na výstavách, kde měly plymutky svoji expozici, a klubových ocenění za výbornou chovatelskou a šlechtitelskou činnost. Jména oceněných najdete v aktuálním čísle Zpravodaje - viz naše rubrika Zpravodaj.

   Usnesení výroční členské schůze si můžete stáhnout ZDE.

Zápis z posledního jednání

Rady Plemenné knihy drůbeže a ÚOK chovatelů drůbeže

ke stažení

ZDE

ZEMĚTŘESENÍ V ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNECH ČSCH

(Tisková zpráva ČSCH č. 91 ze dne 5. prosince 2015)

    Skončila XXIV. valná hromada Českého svazu chovatelů konaná v Praze-Kobylisích. Je sobota večer 5. prosince 2015, přesně 19.50 hodin. Jedním ze zásadních bodů notně náročného jednání jsou doplňující volby do ústředních orgánů svazu. Během představování kandidátů odstupuje od svojí kandidatury Ing.Jaroslav Tomášek, který jako jediný kandidoval do Ústřední kontrolní (dříve revizní) komise ČSCH. Delegáti tak volili pouze dva kandidáty (ze čtyřech) do Ústředního výboru ČSCH. Zvoleni byli Ing. Václav Krůta a Lubomír Kesner. Prvním náhradníkem se stal Slavomír Brožek a druhým Josef Buršík. Dle Nového     občanského zákoníku může být náhradníkem i ten kandidát, který nezískal nadpoloviční počet hlasů.

    Široká diskuse se rozvinula především kolem zprávy, kterou přednesl Milan Kotyza, předseda ÚV ČSCH. V ní zmiňoval mimo jiné i odvolání stávajícího generálního sekretáře ČSCH a důvody, jež k tomu vedly. Značnou pozornost delegáti věnovali zprávě ÚKK (dříve ÚRK) ČSCH, především nákladům na právní služby a výši finančních prostředků získaných z vyhraných soudních sporů. Dlouze se diskutovalo o tom, že není možné, aby ČSCH neměl svého ekonoma.

    Obšírná diskuse se rozvinula také k návrhu novelizace Stanov ČSCH. Delegáti specifikovali název právnických osob v rámci svazu, čili pobočných spolků. K základním organizacím byla doplněna upřesňující slova – základní organizace všeobecné a specializované. Delegáti hlasováním dále rozhodli, že pro ztrátu důvěry je z ÚV ČSCH odvolán Milan Kotyza. Na vlastní žádost poté odstoupili i další členové - Jaroslav   Bayer, místopředseda ÚV ČSCH, a Milan Kudr.

    Po krátké poradě bylo upřesněno složení nového ÚV ČSCH: Ing. Miroslav Kroft  – předseda, Ing. Václav Krůta – místopředseda, Josef  Vilhelm, Lubomír Kesner, Slavomír Brožek a Josef Buršík. Budou také vyhlášeny nové doplňující volby do ÚV  ČSCH a ÚKK (dříve ÚRK)  ČSCH, a to na květnovou mimořádnou Valnou hromadu ČSCH. Po zakončení bylo svoláno mimořádné zasedání ÚV ČSCH.

    ELIŠKA STEJSKALOVÁ

SPECIÁLKA PLYMUTEK OPĚT ÚSPĚŠNÁ

(další fotografie J. Jambury a M. Hertla si můžete stáhnout ZDE)

Vyvrcholením letošní sezóny Klubu chovatelů plymutek byla už tradičně Celostátní speciální výstava plymutek, která se uskutečnila v sobotu 7. listopadu v chovatelském areálu v Chlumci nad Cidlinou a nabídla návštěvníkům 161 vystavených kusů prakticky všech barevných rázů.

Další informace o průběhu výstavy a hlavně o výsledcích všech soutěží a hodnocení, jež zde proběhly, najdete postupně jak na našem webu, tak zejména v ročence a v dalších materiálech z výroční členské schůze.

VŠE PODSTATNÉ Z KATALOGU KE STAŽENÍ ZDE

KRAKONOŠOVA TRŽNICE OPĚT ÚSPĚŠNÁ

   Populární výstavní a prodejní akce, kterou spolupořádají naši přátelé ze ZO ČSCH Roztoky u Jilemnice, byla i letos úspěšná. Ostatně - víc, než slova, vám možná řekne následující video:

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2015

(USNESENÍ NAJDETE ZDE)

   V sobotu 4. dubna 2015 se v sále Obecního domu v Kolíně uskutečnila výroční členská schůze našeho klubu. Už z pohledu do sálu bylo zřejmé, že ze současných 127 členů a příznivců klubu chybí na výročním bilancování jen málokdo.
   V úvodu zprávy o činnosti řekl předseda Jaroslav Těšínský:
   Po roce se opět scházíme ve městě významného a proslaveného hudebníka Františka Kmocha. On miloval hudbu, my zase milujeme naše krásné plymutky. Jeho hudbení dílo těší milovníky hudby na celém světě. Naše chovatelské výsledky na sebe upoutávají širokou veřejnost. Z toho je patrno, že naše zájmy mají cosi společného. Jak František Kmoch, tak i my, chovatelé, děláme práci pro radost lidí.
   V tomto kolínském sále se scházíme od roku 1998, tedy 18 let. Bilancujeme tady své dosažené výsledky za uplanulý rok a zároveň plánujeme program naší činnosti na rok nadcházející. Dominantou výročních členských schůzí klubu chovatelů plymutek je slavnostní program, kde vyhodnotíme a oceníme jubilanty z řad členů klubu, dále ženy, mladé chovatele a hosty, přítomné na jednání. Pravidelně zde také slavnostně předáváme čestné ceny z klubových výstav a soutěží.
   Doslova záplava cen a trofejí našla své nové majitele a držitele i letos a zkrátka samozřejmě tradičně nepřišly ani ženy, bez jejichž pomoci a zázemí by si mnozí chovatelé provozování svého koníčka buď nemohli vůbec dovolit, nebo by zcela jistě nedosahovali takových výsledků, jakých dosahují.
   Ostatně - pestrý průběh schůze, již letos oživil slavnostními fanfárami a následným zábavným programem  i harmonikář, kterého pro své přátele zajistil jako překvapení jeden z jubilantů, místopředseda klubu Miloslav Hertl, je patrný i z fotografií.

DALŠÍ SNÍMKY NAJDETE ZDE  

 

 

Informace ze schůze výboru:

 
Výbor Klubu chovatelů plymutek se na svém prvním zasedání v roce 2015 zabýval řadou aktuálních záležitostí, z nichž pro členy Klubu vybíráme:

 

* z funkce ekonoma odchází Jiří Krejcar, jemuž výbor děkuje za dlouholetou práci - novým ekonomem výboru se stal Ing. Josef Jambura

* výroční členská schůze se uskuteční v Kolíně dne 4. dubna 2015 - prezentace od 9.00 hodin

* speciální výstava plymutek se koná 7. listopadu 2015 v Chlumci nad Cidlinou

* expozice Klubu chovatelů plymutek: 22. srpna 2015 Žireč 

                                                           18. - 20. září 2015 Třinec 

(Nové Město n.M. zatím nepotvrzeno)

DEJTE O SOBĚ VĚDĚT!

   Službou, kterou si pochvalují organizátoři i účastníci, je zveřejňování termínů výstav a akcí, které je od počátku nedílnou součástí našich stránek. Neobejdeme se ale při tom bez vaší spolupráce. A tak nám, prosím, zasílejte informace o akcích ve vaší ZO ČSCH - rádi je zveřejníme.

   V tomto směru musíme pochválit přítele Ing. Kňoborta ze Zákup, který nám zasílá informace z Českolipska vždy mezi prvními, takže i letos už je v této chvíli najdete v rubrice VÝSTAVY A AKCE. Díky příteli Pourovi pak jsou už zveřejněny i výstavy z východu Čech.

VÝSTAVA PLYMUTEK 2014 SE VYDAŘILA

Podrobnější informace připravujeme - zatím můžete na výstavu nahlédnout prostřednictvím fotografií, které najdete

ZDE

Rekordní byla letos také účast Klubu chovatelů plymutek na celostátní výstavě Chovatel 2014 v Lysé nad Labem. Našim členům, kteří se o to zasloužili, patří velké poděkování.

ZÁPIS č.4/2014

z jednání zástupců ÚOK chovatelů drůbeže, výboru Sboru posuzovatelů drůbeže a klubů chovatelů drůbeže, které se konalo 26. července 2014 v Kolíně-Štítarech, otevřete kliknutím na tento text

 
XxX
 

SLIMÁCI A KACHNY

I když na následujícím videu plymutky (až na jednu výjimku) chybí, nechybí tam jeden z jejích předních chovatelů, člen našeho Klubu Václav Brdička, a také pozvánka na výstavu v Žirči, kde je expozice plymutek tradičně jednou z ozdob výstavy. Hlavně tam ale nechybí aktuální téma, jež trápí nejednoho zahrádkáře i chovatele - slimáci. Třebaže plymutka je snad jedinou slepicí, která tu a tam nějakého z těch přemnožených škůdců naší úrody sezobne, hlavní roli mají tentokrát kachny, protože Václav Brdička patří také k předním chovatelům vodní drůbeže.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU CHOVATELŮ PLYMUTEK

se uskutečnila v Kolíně v sobotu 12. dubna 2014

Další fotografie z průběhu VČS ZDE

CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA PLYMUTEK BYLA OPĚT KRÁSNÁ, POUČNÁ, ÚSPĚŠNÁ

(PŘINÁŠÍME I POHLED POSUZOVATELŮ)

   V sobotu 19. října 2013 patřil chovatelský areál ČSCH v Chlumci nad Cidlinou opět jen a jen plymutkám. Veřejnost tak měla tradiční unikátní příležitost vidět na jednom místě takřka všechny barevné rázy velké i zdrobnělé formy našeho krásného plemene drůbeže. Samotní chovatelé pak měli možnost porovnat výsledky své celoroční práce s ostatními, usilovat o cenné body i trofeje nebo nakoupit či prodat kvalitní chovný materiál.
   Nejúspěšnější klec celé výstavy patřila Františku Šustovi, jehož špičková kolekce plymutek červeně koroptvích vlnitých mu přinesla kromě čestné ceny, šampiona klubu i mistra klubu také letošní Pohár Memoriálu Josefa Maška.
 

  OČIMA POSUZOVATELŮ:

   Tentokrát v Chlumci posuzovali: Antonín Bohuněk z Nechanic, Tadeáš Jokiel z Českého Těšína, Miroslav Pour ze Skřivan a Jaroslav Kopecký z Hradce Králové.

   Zde je pohled Tondy Bohuňka:

   Krásná a poučná byla výstava pro chovatele a milovníky plymutek. Přijelo i několik zahraničních chovatelů a řada z nich si odvážela posily pro své chovy. Dorazil i jeden mladý chovatel v doprovodu své babičky až z Rumburka. Odvezl si nějaké plymutky bílé a od ing.Šusty slib, že mu nechá na jaře násadová vajíčka po svých šampionech plymutky koroptví. Vážení, to je největší efekt této výstavy: koupě, výměna, prodej - tedy získání kvalitních chovných zvířat. O to se stará už řadu let zcela bezchybně předseda klubu a hlavní manažer této výstavy Jarda Těšínský. Velký význam má i sobotní přátelské debatování v klubovně, kde se řeč točí samozřejmě zase kolem chovu a kolem výsledků v poslední sezóně.

   Posuzoval jsem 108 plymutek bílých, a to velkých i zdrobnělých. Řadu zvířat s velmi dobrými výsledky jsem viděl už na jiných výstavách, například v Žirči, ve Smidarech, v Nedělištích a v Novém Městě n.Metují. Zkrátka - bylo na co se dívat. Neskutečné řady vcelku dobré drůbeže. Velkých bylo vystaveno 62 ks od 9 chovatelů. Mistrem klubu se stal Ladislav Řeháček. Titul šampiona si odnesl krásný kohoutek Jaroslava Těšínského s oceněním SE 98 bodů, který šel posílit chovy plymutek v zahraničí.

   Co je třeba zlepšit - u některých zvířat to jsou bledé (i bílé ) ušnice a obličeje, méně pravidelné hřebeny, hrubší běháky a křivé prsty. Vcelku dobrý byl typ, vynikající zmasilost a ani jedno zvíře nemělo křivou prsní kost, a to ani u zdrobnělých. Myslím si, že zde odvedl vynikající práci klub a zvláště "Poradna Mirka Poura" na tomto webu, hlavně co se týče rad ke krmení a ošetřování drůbeže při odchovu. Zkrátka - klasika: kombinovaná užitkovost, tedy maso i vejce.

   Co se týče zdrobnělých plymutek bílých, těch bylo vystaveno 46 ks od 7 chovatelů. Mistra klubu získal Jaroslav Linhart - kohoutek z jeho soutěžní kolekce byl velmi pěkný v typu. Oproti velkým byly zdrobnělé méně vyrovnané v typu - je třeba dát pozor na pepř a barevné skvrny v základním peří, na světlé běháky a světlé oči.

   Rád bych poděkoval všem vystavovatelům, chovatelům a celému výboru za zorganizování této skvělé akce, jež nemá v ČR obdoby.

   Tadeáš Jokiel:

   Plymutky červeně koroptví vlnité vcelku byly dobré v typu - u některých je třeba zlepšit méně výraznou kresbu a u kohoutků mezizuby. Šampionem byla 0.1 se ziskem 98,5 bodu a mistrem klubu se stal ing.Šusta František. Bylo vystaveno 9 ks od 1 chovatele.

   Zdrobnělé plymutky červeně koroptví vlnité - vystaveno 29ks od 4 chovatelů. U 1.0 je třeba zlepšit typ, kresbu prsou, zjemnit hlavy a snížit hřebínky. U 0.1 je třeba zapracovat na kresbě a typu. Mistrem klubu se stal Téra Jakub.

   Plymutky žíhané - 4 chovatelé vystavili 18 ks žíhaných, u kterých je třeba zlepšit obličeje (probělené), typ, nehotový ocas a ve stavbě kostry křivé prsty. Je žádoucí na jaře dříve vylíhnout kuřátka. Řada zvířat byla opět méně vyspělá. Mistrem klubu se stal Novák Arnošt.

   Zdrobnělé plymutky žíhané - 26ks vystavili 2 chovatelé. U tohoto barevného rázu došlo ke zlepšení v typu. Typově nejlepší zvířata byla v klecích 65 a 70. Mistrem klubu se stal ing.Jambura Josef.

   Zdrobnělá plymutka stříbrně koroptví vlnitá: je třeba pochválit typ, pěkné hlavy. U slepiček zapracovat na zlepšení kresby. 12 zvířat vystavil 1 chovatel. Mistrem klubu se stal ing.Jambura Josef.

   Zdrobnělá plymutka modrá - 9 ks od 2 chovatelů - pouze 2 jedničková zvířata. Je třeba zlepšit barvu (nevyrovnaná, rez), typ, nohy (barva) a u 0.1 hlavy - jsou delší.

   Jaroslav Kopecký:

   Plymutky žluté - 62 ks od 8 chovatelů. 1.0 dobrého typu byly v klecích č.34, 38, 47. V kleci 38 byl kohoutek poněkud užšího trupu a v kleci 47 poněkud světlejší základní barvy. Je třeba zlepšit u některých zvířat barvu (barva vybledlé slámy) a šíři trupu u obou pohlaví. Mistrem klubu se stal Těšínský Jaroslav.

   Plymutky černé - 5 chovatelů vystavilo 20 ks - nejlepší kolekci vystavil Kužel Bohuslav a nejlepšího 1.0 Krecula Vincent. Je třeba zlepšit barvu běháků (odstranit tmavé skvrny) a zlepšit hmotnost kohoutů. Když to jde u modrých, tak proč by to nemělo jít u černých např. přilitím krve PLb SE 0.1 př.Řeháčka nebo přilitím krve z modrých (tmavých či černých).

   Plymutky modré (10 ks) vystavili 2 chovatelé - nejlepšího 1.0 vystavil Pytlik Ivan. Je žádoucí zlepšit základní barvu a barvu obličejů. Ve stavbě kostry nějaký ten křivý prst.

   Miroslav Pour:

   Zdrobnělé plymutky žluté - 30 ks od 3 chovatelů. Tento barevný ráz měl vcelku dobré oči. Jinak byly nevyrovnané v typu, barvě peří a barvě běháků (světlé). Dobrý typ měl kohoutek v kleci 87 (šampion výstavy s oceněním 95,5 bodu) chovatele Baluška Petra, který se stal zároveň mistrem klubu.

   Zdrobnělé plymutky černé - 42 ks od 6 chovatelů. Mistrem klubu se stal Vojtěch Vratislav. Kohoutek asi nejlepší v typu byl v kleci č.104. Vesměs dobrá barva očí, je třeba zlepšit typ, barvu běháků a výšku hřebenů (jsou vyšší).

   Zdrobnělá plymutka bílá kolumbijská - 23 ks od 2 chovatelů. Šampion výstavy 0,1 získal 95,5 bodu a patří chovateli Čermákovi Ladislavovi, který se stal i mistrem klubu. Přednost z. Pl. b. kol. je dobrá barva podsady a dobrá barva běháků. Je třeba trochu zlepšit typ.

   Zdrobnělá plymutka žlutá kolumbijská - 4 chovatelé vystavili 18 ks. Vynikají v barvě běháků a očí, je třeba zlepšit barvu i kresbu peří. Vynikající 1.0 v typu byl v kleci č.131. Mistrem klubu se stal Urban Miroslav.

   Zdrobnělá plymutka stříbrná černě lemovaná - 8 ks od 2 chovatelů - bude žádoucí věnovat pozornost typu a kresbě, která je ještě neustálená - 2 jedničkové slepičky.

   Zdrobnělá plymutka zlatá černě lemovaná - novošlechtěnec. Došlo k podstatnému zlepšení z roku na rok! 2 jedničková zvířata - 3 ks od jednoho chovatele.

CELKEM BYLO POSOUZENO 427 PLYMUTEK