VÝBOR KLUBU:  

 

 Jaroslav Těšínský, předseda

Miloslav Hertl, místopředseda

Ladislav Čermák, tajemník

Ing. Josef Jambura, ekonom

Jaroslav Balcar, registrátor

Miroslav Urban, kronikář

Miroslav Pour, poradce chovu

Antonín Bohuněk, člen

Jiří Křivohlavý, člen

Miroslav Michálek, člen

Ladislav Řeháček, člen

Stanislav Slavík, člen

Petr Tržil, člen

 

 

KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE:

 

Dobroslav Šťastný, předseda

Bohuslav Kužel, člen

Dalibor Šohaj, člen

 

VEDENÍ KLUBU CHOVATELŮ PLYMUTEK:

      J. Těšínský              M. Hertl                L. Čermák                J. Jambura

       M. Urban                   M. Pour                 J. Balcar               Ant. Bohuněk

     J. Křivohlavý           M. Michálek             L. Řeháček               P. Tržil

     St. Slavík                D. Šťastný                 B. Kužel                  D. Šohaj 

 UZNÁVACÍ ŘÍZENÍ

 

Hodnotitelé, kteří budou provádět uznávací řízení přímo v chovech:

 

Jihomoravský krajJaroslav Bayer, Zlínský krajJaroslav Bayer,

Jihočeský krajPavel Hrubeš, Pardubický krajMiloslav Jarkovský,

Královéhradecký krajJaroslav Kalaš, Liberecký krajJaroslav Kalaš,

Ústecký krajIng. Richard Konrád, Olomoucký krajJaroslav Novák,

Moravskoslezský kraj Jaroslav Novák, Kraj VysočinaAlois Sedlák,

Středočeský krajIng. František Šonka,

Hlavní město PrahaIng. František Šonka,

Plzeňský krajLadislav Štolba, Karlovarský kraj Ladislav Štolba,

Chovy s genetickými zdroji českých hus a českých slepicIvan Pavel.

 

Uznávací řízení v chovech proběhne dle Usnesení DR 10/3/3/1.

Finanční podmínky pro uznávací řízení kontrolovaných chovů drůbeže (plemenné a šlechtitelské chovy). Poplatky:

Do 20 ks drůbeže – 100 Kč (do rozpočtu ÚOK CHD) + 1.500 Kč (pro posuzovatele - základ za uznávání) + 5 Kč za každý kus v PCH (nebo 7 Kč za každý kus v ŠCH).

Nad 20 ks drůbeže  - 200 Kč a 0,50 Kč za každý kus nad 20 zvířat (do rozpočtu ÚOK CHD) + 1.500 Kč (pro posuzovatele - základ za uznávání) + 5 Kč za každý kus v PCH (nebo 7 Kč za každý kus v ŠCH)

Náklady, které bude posuzovateli hradit majitel chovu s genetickými zdroji: náklady na šlechtitelský chov + 400.-Kč

Další podmínky - uznání na dva roky a povinnost vystavovat na celostátní výstavě drobného zvířectva. Letos platí tyto podmínky pro zcela nové kontrolované chovy. Pro dříve uznané kontrolované chovy, které se již dříve přihlásily k letošnímu uznávacímu řízení, platí dřívější podmínky.