KALENDÁŘ VÝSTAV:

 
18. - 19. 9. 2021 - Celostátní výstava mláďat
5. - 6. 11. 2021 - Celostátní výstava Chovatel
 

EVROPSKÉ VÝSTAVY:

19. – 21. listopadu 2021 - 30. Evropská výstava - Tulln, Rakousko
termín nestanoven 2024 - 31. Evropská výstava v České republice
termín nestanoven 2027 - 32. Evropská výstava v Holandsku