Na této stránce Vám nabízíme celý text aktuálního ZPRAVODAJE Klubu chovatelů plymutek.

Září 2022

Ke stažení ZDE

Vážení přátelé!

Přinášíme Vám v tomto roce druhé číslo klubového zpravodaje v době, kdy vstupujeme do podzimního období, které patří svoji povahou k nejkrásnějšímu ročnímu období, neboť příroda hraje pestrou paletou barev a při pohledu na oblohu nás zaujmou ostře ohraničené mraky s tvorbou různých obrazců tudíž vše kouzelné. Chovatele plymutek především zajímá pohled na krásné kouzelné plymutky v každé barvě. Starší chovná drůbež mění své opotřebované kabáty, proto zrovna na ni není v tuto dobu nic krásného. Za to při pohledu na mladou dospívající drůbež se nám oči rozzáří, neboť peří je nové, čisté a každý barevný ráz je přímo pastvou pro oči. Bílá barva je čistá jako čerstvý sníh, žlutá barva září jako zlato, černá barva nás oslní krásným leskem, u žíhaných a koroptvích nás zaujme ostře ohraničená kresba. Jejich krásu zdůrazní výrazně červená barva hřebínků a laloků s čistě žlutým zobákem a žlutými běháky. Každý se může kochat jejich krásou, zlepšit si náladu a uklidnit si nervy.

Podzimní období je pro chovatele typické rozšířenou výstavní činností, kterou chovatelé plymutek zahájili klubovou expozicí při výstavě drobného zvířectva v Žirči, která se konala v sobotu 27. srpna 2022. Expozici obeslalo 15 chovatelů, kteří vystavili 117 kusů plymutek ve čtrnácti chovaných rázech. Velkých plymutek bylo vystaveno 54 kusů v sedmi barevných rázech a zdrobnělých plymutek bylo vystaveno 63 kusů v sedmi barevných rázech. Drůbež posuzoval Václav Rohrer velmi zodpovědně. Po posouzení drůbeže byl proveden výběr nejlepších zvířat a nejlepších kolekcí, kterým byla přidělena čestná cena a poháry. Pohár „MEMORIÁL Jaroslava Hertla“ získala kolekce zdrobnělých plymutek žlutých oceněna 287,0 bodů chovatele Zdeňka Blažka ml., který vystavil dvě naprosto vyrovnané kolekce. Pohár předsedy klubu získala kolekce velkých plymutek žíhaných oceněna 284,0 bodů chovatele Libora Václavíka, který vystavil tři kvalitní kolekce téměř vyspělé drůbeže. Oba chovatelé si zaslouží vyslovit pochvalu za vystavenou drůbež. Klub na této výstavě přidělil 15 čestných cen, kterou získali chovatelé:

PLží : Václavík Libor

PLb : Řeháček Ladislav

PLžl : Balcar Jaroslav, Čermák Ladislav

PLč : Ing. Jambura Josef

zPLží : Balcar Jiří, Hertl Miloslav

zPLb : Kára Pavel

zPLžl : Urban Miroslav

zPLč : Hertl Miloslav

zPLbk : Balcar Jaroslav, Čermák Ladislav

zPLžk : Čermák Ladislav

 

Druhá expozice plymutek byla uspořádána při okresní výstavě drobného zvířectva v Třinci ve dnech 9. – 11. září 2022. Expozici obeslalo 9 chovatelů, kteří vystavili 61 kusů plymutek v sedmi chovaných rázech. Velkých plymutek bylo vystaveno 26 kusů ve čtyřech barevných rázech a zdrobnělých plymutek bylo vystaveno 35 kusů ve třech barevných rázech. Drůbež posuzoval Michal Tesař. Po posouzení drůbeže byl proveden výběr nejlepších zvířat a nejlepších kolekcí, kterým byla přidělena čestná cena a poháry. Pohár předsedy klubu získala kolekce zdrobnělých plymutek žlutých oceněna 281,0 bodů chovatele Petra Baluška. Pohár pro nejlepší velkou plymutku získala kolekce plymutek bílých oceněna 280,0 bodů chovatele Luďka Lichého. Pohár mladého chovatele získal Gustav Pilch na kolekci zdrobnělých plymutek žlutých oceněna 279,0 bodů.

           Klub na této výstavě přidělil 9 čestných cen, kterou získali          

chovatelé:

PLží : Kocur Jiří

PLb : Gzyl Petr, Lichý Luděk

PLžl : Balušek Petr

zPLží : Čanecký Peter

zPLb : Šelmeczi Eduard

zPLžl : Balušek Petr 2x, Palička Karel

 

Třetí expozice plymutek nás očekává při Podorlické výstavě drobného zvířectva v Novém Městě nad Metují, která se koná v sobotu 8. října 2022, kde chovatelé plymutek soutěží o pohár „MEMORIÁL Ladislava Špreňara“ a pohár předsedy klubu. Přihláška na výstavu je přílohou tohoto zpravodaje. Uzávěrka přihlášek je 30. září 2022. Chovatelům plymutek doporučujeme co největší účast při obeslání výstavy, neboť si to taková osobnost jakou byl Ladislav Špreňar plně zaslouží.

 

Čtvrtá expozice plmutek je plánovaná ve dnech 5. – 6. listopadu 2022 ve Studénce.

Chovatelé, kteří mají zájem výstavu obeslat, si vyžádají přihlášku na adrese: Čanecký Peter, 742 91 Velké Albrechtice 65, tel. 722 106 150, e-mail: Peter.Čanecký@seznam.cz. Další významné výstavy náš očekávají při Celostátní výstavě drobného zvířectva v Lysé nad Labem, která se koná ve dnech 18. – 19. listopadu 2022 a při výstavě MORAVIA v Brně, která se koná 10. – 11. prosince 2022. Chovatelé, kteří mají zájem tyto výstavy obeslat, si vyžádají přihlášku na adrese předsedy klubu: Těšínský Jaroslav, Chotěměřice 10, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel. 604 838 235, e-mail: jarda.whitewolf@seznam.cz, nebo v časopise CHOVATEL.

 

            Mimořádnou pozornost v klubu na úseku výstavní činnosti věnujeme uspořádání 21. Speciální klubové výstavě v Chlumci nad Cidlinou, která se koná ve dnech 28. – 29. října 2022. Organizátorem celé akce je Klub chovatelů plymutek. Výbor klubu očekává od členů kladný přístup při zajištění a zabezpečení výstavy a její vlastní organizaci. Proto výstavu obešlete co největším počtem zvířat, ať se předvedeme.

 

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:

 

Zpráva pro chovatele

Uvědomujeme chovatele plymutek, že 30. září 2022 končí tento drůbežářský rok. Chovatelé, kteří provádí denní záznam o snášce vajec ve svém chovu, nahlásí plemenářské komisi výpočet průměrné snášky v tomto roce. Výsledek snášky odešlete na adresu předsedy plemenářské komise: Pour Miroslav, 503 52 Skřivany 37, tel. 603 547 085.

 

Jaroslav Těšínský v. r.

předseda Klubu chovatelů plymutek