Na této stránce Vám nabízíme celý text aktuálního ZPRAVODAJE Klubu chovatelů plymutek.

Prosinec 2022

Ke stažení ZDE

Vážení přátelé!

Tak tu máme zase konec kalendářního roku, příchod vánočních svátků a oslavy nového roku 2023, kde nás nic dobrého nečeká. Samé překvapení, zdražování, nemoci, což našemu chovatelství moc nepřidá. Je na nás, abychom své chovy přizpůsobili vzniklé situaci a vytvořili si takové možné podmínky pro přežití a stabilitu plymutek pro další jejich budoucnost. Je to naše poslání vůči plymutkám, které za dobu svého trvání prošly několika krizovými obdobími, jako byly první i druhá světová válka a řada dalších nepříznivých situací. A přesto přežily! Proto věřím, že přežijí i nadcházející hospodářskou krizi, která nás čeká a částečně nás postihla už v letošním roce.

Přesto jsme splnili výstavní činnost velmi dobře. Zahájili jsme expozicí plymutek v Žirči ve dnech 26. – 27. srpna 2022 a následovala expozice plymutek v Třinci ve dnech 9. – 11. září 2022. Výsledky z těchto výstav jsme Vám přinesli v klubovém zpravodaji č. 2/2022.

Výstavní činnost pokračovala v podzimních měsících expozicí plymutek při Podorlické výstavě v Novém Městě nad Metují, která se konala ve dnech 7. – 8. října 2022. Výstavu obeslalo 14 chovatelů, kteří zde vystavili 103 kusů plymutek ve dvanácti chovaných rázech. Velkých plymutek bylo vystaveno 34 kusů v pěti barevných rázech, zdrobnělých plymutek bylo vystaveno 69 kusů v sedmi barevných rázech. Drůbež posuzovali Pavel Hrubeš a Pavel Tuček. Po posouzení drůbeže byl proveden výběr nejlepších zvířat a nejlepších kolekcí, kterým byla přidělena čestná cena a poháry. Pohár „MEMORIÁL Ladislava Špreňara“ byl udělen za kolekci velkých plymutek žíhaných (oceněna 283,0 bodů) chovateli Liboru Václavíkovi. Pohár předsedy klubu byl udělen za kolekci zdrobnělých plymutek žlutých (oceněna 283,0 bodů) chovateli Josefu Peterovi. Klub na této výstavě dále udělil 15 čestných cen, které získali chovatelé:

PLží : Václavík Libor

PLb : Řeháček Ladislav

PLžl : Balcar Jaroslav, Čermák Ladislav

PLčkv : Čermák Ladislav

zPLží : Pour Miroslav

zPLb : Kára Pavel, Králíková Iveta

zPLžl : Petera Josef, Urban Miroslav

zPLč : Hertl Milosalv 2x

zPLbkol : Balcar Jaroslav, Čermák Ladislav

zPLžlkol : Čermák Ladislav

 

Čtvrtá expozice plymutek se uskutečnila při okresní výstavě drobného zvířectva ve Studénce ve dnech 5. – 6. listopadu 2022. Výstavu obeslalo 6 chovatelů, kteří vystavili 27 kusů plymutek v šesti chovaných rázech. Drůbež posuzoval slovenský posuzovatel Jaroslav Čelko. Po posouzení drůbeže byla vyhodnocena vítězná kolekce plymutek bílých, oceněná 283,0 bodů, chovatele Luďka Lichého. Klub na této výstavě přidělil 5 čestných cen, které získali chovatelé:

 

PLb : Lichý Luděk

zPLží : Čanecký Peter

zPLb : Šelmeczi Eduard

zPLžl : Balušek Petr, Palička Karel

 

Pátá expozice plymutek se uskutečnila při Celostátní výstavě drobného zvířectva v Lysé nad Labem, která se konala ve dnech 18. – 19. listopadu 2022. Výstavu obeslali 4 chovatelé, kteří vystavili 20 kusů plymutek ve čtyřech chovaných rázech. Drůbež posuzoval Miroslav Pour s velkým citem, za což si zasluhuje poděkování! Vítězný pohár, který věnoval na CVDZ Klub chovatelů plymutek, získala slepice plymutky černé, oceněná 97,0 body, chovatele Miloslava Hertla. Zároveň získala ocenění Vítěz plemene a ŠAMPIÓN ČR. Čestnou cenu výstavy získali kohout plymutky žíhané, oceněný 96,0 body, chovatele Libora Václavíka a kohout plymutky žluté, oceněný 95,0 body, chovatele Jaroslava Balcara.

Klub chovatelů plymutek byl požádán vyššími orgány uspořádat při CVDZ ukázkovou expozici plymutek. Drůbež nebyla umístěna v kleci, ale na speciálním umělém dvorku dle jednotlivých barevných rázů. Organizace se ujal místopředseda klubu Miloslav Hertl, za což mu náleží poděkování. Zajistil chovatele, kteří dodali drůbež v určeném počtu a jejich umístění do jednotlivých dvorků. Zúčastnili se chovatelé: Václavík Libor – PLží, Ing. Netopilová Eva – PLb, Hertl Miloslav – PLč, Ing. Jambura Josef – PLm a PLskv, Berný Zdeněk – PLčkv, který získal za svoji kolekci čestnou cenu. Drůbež posuzovali: Ing. Zdeněk Dráb a Mgr. Václav Nedělka. Výbor klubu děkuje jmenovaným chovatelům plymutek, že se tohoto úkolu zhostili.

Šestá expozice plymutek se uskutečnila při výstavě MORAVIA v Brně. Velké plymutky vystavili 4 chovatelé s počtem zvířat 15 kusů ve třech barevných rázech. Zdrobnělé plymutky vystavili 2 chovatelé s počtem zvířat 12 kusů ve dvou barevných rázech. Drůbež posuzoval Mgr. Krenželok Petr, který bohužel viděl slepici asi z letadla a nemá uznání ani cit pro zvíře, což nám přineslo zklamání z pohledu našeho plemene a potažmo i samotného klubu. Nejlepší ocenění získala kolekce zdrobnělých plymutek černých chovatele Karla Šuláka, které byl přidělen Pohár předsedy klubu.

Na úseku výstavní činnosti byla největší pozornost klubu zaměřena na uspořádání 21. Speciální klubové výstavy plymutek, která se konala v Chlumci nad Cidlinou ve dnech 28. – 29. října 2022. Výstavu obeslalo 35 chovatelů, kteří vystavili 333 kusů plymutek v sedmnácti chovaných rázech. Velkých plymutek bylo vystaveno 170 kusů v osmi barevných rázech, zdrobnělých plymutek bylo vystaveno 163 kusů v devíti barevných rázech. Drůbež posuzovali: Čanecký Peter, Miroslav Pour, Václav Rohrer. Po posouzení drůbeže byl proveden výběr nejlepších zvířat a kolekcí, kterým byla udělena čestná cena a vítězné poháry. Nejlepší kolekce pro každý barevný ráz plymutek získala ocenění „MISTR KLUBU“ a nejlepším zvířatům velkých a zdrobnělých plymutek byl přidělen titul „ŠAMPIÓN KLUBU“. Na vítěznou kolekci výstavy byl přidělen pohár „MEMORIÁL Josefa Maška“. Při výstavě byla rovněž vyhodnocena nejlepší kolekce plymutek koroptvích, která získala pohár „MEMORIÁL Ing. Františka Šusty“.

MISTR KLUBU

Plymutka žíhaná: Václavík Libor, 285,0 bodů

Plymutka bílá: Řeháček Ladislav, 287,0 bodů

Plymutka žlutá: Balcar Jaroslav, 281,0 bodů

Plymutka černá: Hertl Miloslav, 282,0 bodů

Plymutka modrá: Ing. Jambura Josef , 280,0 bodů

Plymutka červeně koroptví vlnitá: Čermák Ladislav, 282,0 bodů

Plymutka stříbrně koroptví vlnitá: Ing. Jambura Josef, 280,0 bodů

Zdrobnělá Plymutka žíhaná: Balcar Jiří, 284,0 bodů

Zdrobnělá Plymutka bílá: Těšínský Jaroslav , 280,0 bodů

Zdrobnělá Plymutka žlutá: Urban Miroslav, 287,0 bodů

Zdrobnělá Plymutka černá: Šulák Karel, 284,0 bodů

Zdrobnělá Plymutka červeně koroptví vlnitá: Téra Jakub, 286,0 bodů

Zdrobnělá Plymutka stříbrně koroptví vlnitá: Palička Karel, 284,0 bodů

Zdrobnělá Plymutka bílá kolumbijská: Čermák Ladislav, 281,0 bodů

Zdrobnělá Plymutka žlutá kolumbijská, Čermák Ladislav, 284,0 bodů

 

ŠAMPIÓN KLUBU

kohout Plymutka bílá: Řeháček Ladislav, VN 97,0 bodů

slepice Plymutka žíhaná: Václavík Libor, VB 96,0 bodů

kohout zdrobnělá Plymutka žíhaná: Balcar Jiří, VB 96,0 bodů

slepice zdrobnělá Plymutka vlnitá: Palička Karel, VB 95,5 bodů

 

MEMORIÁL JOSEFA MAŠKA

Plymutka bílá: Řeháček Ladislav, 287,0 bodů

 

MEMORIÁL ING. FRANTIŠKA ŠUSTY

Zdrobnělá plymutka červeně koroptví vlnitá : Téra Jakub, 286,0 bodů

 

ČESTNÁ CENA:

PLží : Václavík Libor 2x

PLb : Filka Zdeněk, Fulín Jan, Chlanda Miroslav, Lichý Luděk,

Řeháček Ladislav

PLžl : Balcar Jaroslav, Čermák Ladislav

PLč : Hertl Miloslav, Ing. Jambura Josef

PLm : Ing. Jambura Josef

PLčkv : Berný Zdeněk, Čermák Ladislav

PLskv : Ing. Jambura Josef

PLokv : Čermák Ladislav

zPLží : Balcar Jiří 2x, Čanecký Peter, Kemr Stanislav

zPLb : Kára Pavel, Králíková Iveta, Linhart Jaroslav, Těšínský Jaroslav

zPLžl : Balušek Petr, Palička Karel, Petera Josef, Slavík Stanislav,

Těšínský Jaroslav, Urban Miroslav

zPLč : Čermák Tomáš, Hertl Miloslav, Slavík Stanislav, Šelmeczi Eduard,

Šulák Karel

zPLčkv : Ambrůžek Zdeněk, Téra Jakub

zPLskv : Palička Karel, Tržil Petr

zPLbkol : Balcar Jaroslav, Čermák Ladislav

zPLžlkol : Čermák Ladislav

 

SPECIÁLNÍ CHOVY

PLží : Václavík Libor

PLb : Chlanda Miroslav, Řeháček Ladislav

PLžl : Balcar Jaroslav

PLč : Hertl Miloslav, Ing. Jambura Josef

zPLží : Balcar Jiří

zPLžl : Urban Miroslav

zPLč : Hertl Miloslav

zPLbkol. : Čermák Ladislav

zPLžlkol. : Čermák Ladislav

Čestné ceny a poháry, které byly uděleny na speciální výstavě v Chlumci nad Cidlinou, budou chovatelům slavnostně předány při výroční členské schůzi v roce 2023.

 

Výbor klubu vyslovuje poděkování na adresu všech chovatelů, kteří klubovou výstavu obeslali svými zvířaty, dále všem členům a příznivcům klubu, kteří nám byli nápomocni při organizaci a zajištění výstavy. Mimořádné poděkování vyslovuje Ladislavu Čermákovi a Petru Baluškovi, kteří zajistili z vlastní iniciativy na svoje náklady hlavní občerstvení, které bylo využito při organizaci výstavy. Poděkování rovněž vyslovuje Ing. Josefu Jamburovi, který zpracoval po posouzení zvířat katalog včetně všech výsledků tak, aby byl k dispozici veřejnosti v sobotu při otevření výstavy. Dále zajistil finanční příspěvek od stálého sponzora v částce 5.000,- Kč. Díky jeho vstřícnému přístupu můžeme konstatovat, že všichni vystavovatelé byli osvobozeni od veškerých poplatků. Dále Miroslavu Urbanovi a Dobroslavu Šťastnému za zajištění propagace speciální výstavy plymutek a obsluhu občerstvení při výstavě, ZO ČSCH v Chlumci nad Cidlinou, která nám pro tuto událost poskytla výstavní halu a veškerý inventář. Poděkování rovněž náleží posuzovatelům a jejich pomocníkům za jejich výkon při hodnocení drůbeže, kolektivu lidí, kteří se podíleli na přípravě klecí a jejich likvidaci po skončení výstavy včetně úklidu haly, kterou jsme předali během několika minut v naprostém pořádku. Lze konstatovat, že tato výstava patřila k těm nejlepším, které klub chovatelů plymutek ve své historii uspořádal.

 

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

KLUBOVÉ PŘÍSPĚVKY

Chovatelům, kteří nemají zaplacen klubový příspěvek na rok 2023, přikládáme ke zpravodaji poštovní poukázku, kterou uhradí poplatky nejpozději do konce měsíce března 2023. Výše klubových poplatků je stanovena pro dospělého chovatele 200,- Kč a mladého chovatele do 18 let 50,- Kč. Každý plátce příspěvku se může dobrovolně rozhodnout pro vyšší částku, než je stanovená. Chovatelé mohou klubový příspěvek zaslat také na účet klubu chovatelů plymutek – č. ú. 216893661/0300.

ZPRÁVA PRO CHOVATELE

Plemenářská komise vyzývá chovatele plymutek, kteří nenahlásili záznam o snášce vajec ve svém chovu za uplynulý chovatelský rok, který končí 30. září tohoto roku, aby tak neprodleně co nejdříve učinili na adresu: Pour Miroslav, 503 52 Skřivany 37, tel: 603 547 085.

 

Vážení přátelé!

Vzhledem k tomu, že se nám blíží závěr roku 2022, výbor klubu děkuje všem členům a příznivcům za prokázanou spolupráci v tomto roce. Přejeme Vám všem radostné Vánoce plné milých chvil v kruhu rodiny a samozřejmě i pěkné dárky pod stromečkem.

Rok 2023, aby byl pro Vás veskrze úspěšný, abyste ho prožili ve zdraví, plné svěžesti a se spoustou hezkých zážitků a úspěšných odchovů.

Těšínský Jaroslav, předseda klubu v.r.