Na této stránce Vám nabízíme celý text aktuálního ZPRAVODAJE Klubu chovatelů plymutek.

Číslo II/2021

 

Vážení přátelé!

Výstava stíhá výstavu, což je časově velmi náročné. Z těchto důvodů výbor klubu vydává v krátké době pro své členy druhé číslo klubového zpravodaje. Na jeho stránkách jednak přinášíme výsledky z klubových výstav, které již proběhly v uplynulém období, ale hlavně se snažíme zabezpečit výstavy, které nás očekávají v nadcházejícím období tohoto roku. Výstavní činnost jsme zahájili tradičně při okresní výstavě drobného zvířectva v Žirči, která se konala v sobotu 21. srpna 2021. Výstavu obeslalo 13 chovatelů, kteří vystavili 97 kusů plymutek ve dvanácti chovaných rázech. Z uvedeného vyplývá, že při letošní výstavě jsme zaznamenali značný pokles oproti předešlým rokům. Velkých plymutek bylo vstaveno 70 kusů v osmi barevných rázech a zdrobnělých plymutek bylo vystaveno 27 kusů ve čtyřech barevných rázech. Plymutky posuzovali: Jiří Král a Miroslav Pour. Po posouzení drůbeže byl proveden výběr nejlepších zvířat a nejlepších kolekcí, kterým byla přidělena čestná cena výstavy a vítězné poháry. Pohár předsedy klubu získaly vítězné kolekce zdrobnělých plymutek žíhaných oceněny 279,5 bodů chovatele Miloslava Hertla a kolekce zdrobnělých plymutek žlutých chovatelé Miroslava Urbana. Pohár „MEMORIÁL Jaroslava Hertla“ získala vítězná kolekce velkých plymutek bílých oceněna 284,0 bodů chovatele Jaroslava Těšínského. Čestnou cenu výstavy získali chovatelé: Řeháček Ladislav – plymutka bílá, Balcar Jaroslav – plymutka žlutá, Hertl Miloslav – plymutka černá, Urban Miroslav – zdrobnělá plymutka žlutá. Klub na této výstavě přidělil na nejlepší zvířata a nejlepší kolekce 12 čestných cen, které budou chovatelům slavnostně předány při výroční členské schůzi v roce 2022. Výbor klubu blahopřeje vyhodnoceným chovatelům k jejich úspěchu.

 

Plží: Václavík Libor

PLb: Řeháček Ladislav, Těšínský Jaroslav

PLžl: Balcar Jaroslav

PLč: Hertl Miloslav

PLm: Ing. Jambura Josef

PLčkv: Čermák Ladislav, Ing. Jambura Josef

PLskv: Šťastný Dobroslav

zPLží: Hertl Miloslav

zPLžl: Urban Miroslav

zPLč: Čermák Tomáš

 

 

Druhá expozice chovatelů plymutek byla uspořádána v Třinci ve dnech 10. – 12. září 2021. Výstavu obeslali 4 chovatelé, kteří vystavili 38 kusů plymutek v sedmi chovaných rázech. Velkých plymutek bylo vystaveno 12 kusů ve třech barevných rázech a zdrobnělých plymutek bylo vystaveno 26 kusů ve čtyřech barevných rázech. Drůbež posuzoval: Tadeáš Jokiel. Po posouzení drůbeže provedl uvedený posuzovatel výběr nejlepších zvířat a nejlepších kolekcí, kterým byla přidělena čestná cena výstavy a poháry. Pohár předsedy klubu získala kolekce zdrobnělá plymutka žlutá oceněna 284,0 bodů chovatele Petra Baluška. Pohár pro šampióna výstavy hrabavé drůbeže získal kohout zdrobnělá plymutka žlutá oceněn 96,0 bodů chovatele Petra Baluška. Dvě čestné ceny výstavy získal chovatel: Gzyl Petr – plymutka bílá 281,5 bodů a 281,0 bodů.

Klub na této výstavě přidělil nejlepším zvířatům a nejlepším kolekcím 3 čestné ceny, které budou chovatelům rovněž slavnostně předány při výroční členské schůzi v roce 2022. Výbor klubu blahopřeje vyhodnoceným chovatelům k jejich úspěchu.

 

PLb: Gzyl Petr 2x

zPLžl: Balušek Petr

 

K významné výstavní činnosti ČSCH patřila Celostátní výstava mladé drůbeže, která se konala v Přerově ve dnech 17. – 18. září 2021 Výstavu obeslal pouze 1 chovatel plymutek. Vystaveny byly 4 kusy velkých plymutek bílých chovatele Petra Gzyla, který získal na výstavě čestnou cenu na slepici oceněnou 95 bodů. Plymutky posuzoval Peter Krajčíř ze SR.

 

Výstavní činnost klubu chovatelů plymutek pokračuje i v nadcházejícím období tohoto roku a to expozicí chovatelů plymutek v Novém Městě nad Metují, která se konná ve dnech

16. - 17. října 2021. Přihláška pro tuto výstavu je přílohou ke zpravodaji č. 2/2021. Uzávěrka přihlášek je z organizačních důvodů prodloužena do 5. října 2021. Chovatelé plymutek na této výstavě soutěží o pohár Ladislava Špreňara a pohár předsedy klubu. Vyzýváme chovatele k co největší účasti na této výstavě. Významný chovatel plymutek Ladislav Špreňar si tuto vzpomínku od chovatelů plymutek zasluhuje.

 

Mimořádnou pozornost na úseku výstavní činnosti věnuje výbor klubu uspořádání 20. Speciální výstavy plymutek v Chlumci nad Cidlinou, která se koná v sobotu 30. října 2021. Organizátorem celé akce je klub chovatelů plymutek. Výbor klubu očekává od členů kladný přístup při zajištění a zabezpečení výstavy i její vlastní organizaci. Přihláška pro tuto výstavu je přílohou klubového zpravodaje.

 

Upozorňujeme členy klubu, kteří obesílají klubové výstavy v roce 2021, že do soutěže o nejlepšího chovatele velkých i zdrobnělých plymutek se započítává účast a výsledky ze tří obeslaných výstav. Při obeslání všech klubových výstav se chovateli škrtají nejhorší výsledky.

 

VÝSTAVNÍ PODMÍNKY:

 

Obeslání výstavy

Výstava je vyhrazena pouze pro velké a zdrobnělé plymutky, které musí být označeny registračními kroužky. Drůbež musí být bez příznaku nemoci. Doprava zvířat na výstavu a zpět výhradně osobně.

 

Umístění zvířat

Drůbež bude umístěna dle jednotlivých barevných rázů plymutek, které lze vystavit v kolekci 1, 2, ale i jednotlivě. V případě, že chovatel obešle výstavu větším počtem zvířat v jednom barevném rázu, označí si jednotlivé kolekce.

 

Prodej zvířat

U prodejných zvířat uvede chovatel na přihlášce pevnou cenu. Kupujícímu bude k uvedené ceně připočítána provize 10%. Tato částka zůstane ve prospěch výstavní pokladny.

 

Poplatky

Klecné pro všechny vystavovatele je zdarma! Cena katalogu je 30,- Kč. Katalog je možno zakoupit na výstavě. Na požádání zašleme.

 

Příjem zvířat

Příjem zvířat na výstavu bude organizován ve čtvrtek 28. října 2021 od 17,00 – 21,00 hodin a v pátek 29. října 2021 od 7,00 – 9,00 hodin.

 

Posuzování zvířat

Posuzování zvířat bude zahájeno v pátek 29. října 2021 od 9,00 hodin, které provedou posuzovatelé: Bohuněk Antonín, Ceniga Ondřej, Čanecký Peter, Jokiel Tadeáš, Pour Miroslav. Na nejlépe oceněné kolekce bude přidělena ČESTNÁ CENA, vítězné kolekci v každém barevném rázu MISTR KLUBU a nejlepším jednotlivcům velkých i zdrobnělých plymutek ŠAMPIÓN KLUBU. Vítězná kolekce výstavy získá pohár „MEMORIÁL Josefa Maška“. Chovatelé velkých a zdrobnělých plymutek koroptvích soutěží o pohár ,,MEMORIÁL Ing. Františka Šusty“. Mladí chovatelé soutěží o POHÁR MCH.

 

Speciální chovy

Při výstavě budou uznány SPECIÁLNÍ CHOVY PLYMUTEK pro rok 2021/2022. O uznání speciálního chovu se může ucházet každý člen klubu při splnění následujících podmínek:

  1. Vystavit minimálně dvě kolekce 1, 2 v každém barevném rázu, se kterým se chce ucházet o uznání speciálního chovu.

  2. Drůbež musí získat při ocenění klasifikaci min. VD. Povolena je výjimka u jedné slepice, která je oceněna klasifikací DB.

Otevření výstav

Pro veřejnost bude výstava otevřena v sobotu 30. října 2021 od 8,00 – 14,00 hodin.

 

Ukončení výstavy

Výstava bude ukončena v sobotu 30. října 2021 ve 14,00 hodin. Po skončení výstavy bude zorganizována likvidace výstavních klecí, kde očekáváme výpomoc členů.

 

Přihlášky

 

Vyplněnou přihlášku zašle chovatel na adresu: Těšínský Jaroslav, Chotěměřice 10, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel. 604838235, e-mail: jarda.whitewolf@seznam.cz

 

Uzávěrka přihlášek 20. října 2021. NUTNO DODRŽET!

 

Závěrečná ustanovení

Výstava je organizována za finančních podpor různých sponzorů. Žádáme členy, aby nám byli nápomoci při zajištění finančních prostředků. Díky jim bude letošní speciální výstava plymutek zorganizována.

 

Výbor klubu Vás srdečně zve k obeslání a návštěvě 20. Speciální výstavy plymutek v Chlumci nad Cidlinou.

 

Speciální klubovou výstavu v Chlumci nad Cidlinou bude následovat expozice plymutek ve Studénce při okresní výstavě drobného zvířectva, která se bude konat ve dnech

6. – 7. listopadu 2021. Přihláška pro tuto výstavu není dosud v klubu k dispozici.

Významnou výstavní akcí je Celostátní výstava drobného zvířectva v Lysé nad Labem, kterou organizuje ÚV ČSCH ve dnech 19. – 20. listopadu 2021. Výstava sice není klubovou akcí, ale bylo by vhodné zde plymutky prezentovat v co největším počtu. Přihláška na CVDZ v Lysé nad Labem není v tuto dobu k dispozici. Chovatelé, kteří budou mít zájem celostátní výstavu obeslat svými zvířaty, si přihlášku mohou zajistit prostřednictvím časopisu CHOVATEL č.10/2021, nebo na webových stránkách ÚV ČSCH. Případně se mohou obrátit na adresu předsedy klubu, který jim přihlášku vyřídí. Členům klubu, kteří výstavu obešlou, bude proplaceno klecné při výroční členské schůzi v roce 2022.

 

Poslední expozice klubu chovatelů plymutek se uskuteční při výstavě Moravia v Brně ve dnech 11. – 12. prosince 2021. Přihláška pro tuto výstavu bude zveřejněna v časopise chovatel č. 10 a 11 / 2021.

 

Těšínský Jaroslav, předseda klubu v.r.