Na této stránce Vám nabízíme celý text aktuálního ZPRAVODAJE Klubu chovatelů plymutek.

Březen 2023

Ke stažení ZDE

Vážení přátelé!

 

Vykročili jsme do nového roku 2023 s určitými chovatelskými cíly nebo předsevzetím k dosažení ještě lepších výsledků, než tomu bylo v roce minulém. Teplejší zimní období bylo pro všechny nad rámec příznivé a je příslibem k pěkným odchovům, o které se budou chovatelé drůbeže snažit s příchodem jara. Každý svědomitý chovatel by si měl včas zajistit ranná kuřata z prošlechtěného chovu, jak po stránce užitkovosti, tak i exteriéru. Chovatel by měl také klást důraz na zdravotní stav a tělesnou kondici chovného hejna, ze kterého si chce kuřata pořídit, případně sám vylíhnout. Při zdárném odchovu by se měly chovateli dostavit výsledky jeho chovatelské práce, kterou během roku ve svém chovu vynaloží.

S příchodem jara bývá pro členy a příznivce klubu chovatelů plymutek uspořádána výroční členská schůze, na kterou jsou přizváni i někteří vzácní hosté. Pro její zabezpečení využíváme první číslo klubového zpravodaje, kde vyzýváme členy a příznivce klubu k co největší účasti na tomto slavnostním setkání, neboť se jedná o jediné schůzovní setkání v roce. Členové klubu a jeho příznivci by si měli na tento den naplánovat volný čas a obětovat cestu do Pardubic, kde si dopřejí přátelské posezení a podělí se navzájem s dalšími chovateli o zážitky a zkušenosti, které získali ve svém chovu.

 

Výroční členská schůze klubu chovatelů plymutek se koná v sobotu 15. dubna 2023 v Pardubicích, hotel Trim u obchodního centrum Globus. Presence od 9,00 hodin, zahájení v 10,00 hodin.

 

PROGRAM:

 1. Zahájení

 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 3. Volba mandátové a návrhové komise

 4. Volba volební komise

 5. Zpráva předsedy – činnost klubu v roce 2022

 6. Zpráva ekonoma – hospodaření s finančními prostředky

 7. Zpráva revizní komise

 8. Plán práce a činnosti na rok 2023

 9. Plán rozpočtu na rok 2023

 10. Volby členů výboru a členů RK

 11. Program slavnostní – vyhodnocení členů klubu a hostů

 12. Diskuse

 13. Usnesení z výroční členské schůze

 14. Závěr

 15. Občerstvení

Z uvedeného programu je patrno, že jednání výroční členské schůze bude zaměřeno na hlavní zprávy funkcionářů vyplývající z činnosti klubu, dále program slavnostní, kde vyhodnotíme z řad členů klubu a jeho příznivců jubilanty, kteří oslaví v roce 2023 významné výročí narození, dále ženy, mladé chovatele a přizvané hosty. Členům klubu bude slavnostně předáno svazové vyznamenání ÚVV ČSCH. Slavnostně budou chovatelům také předány čestné ceny a soutěžní poháry z klubových výstav v roce 2022 (Žireč, Třinec, Nové Město nad Metují, Studénka, Chlumec nad Cidlinou). Vyhodnocen bude rovněž 40. ročník klubové soutěže o nejlepšího chovatele velkých plymutek a nejlepšího chovatele zdrobnělých plymutek. Oceněni budou chovatelé, kteří se umístili na 1. – 5. místě v každé soutěži. Chovatelům budou předány ceny, které nelze zaslat poštou a zaslouží si osobní převzetí. Slavnostní program výroční členské schůze klubu chovatelů plymutek je hodnocen širokou veřejností velmi kladně a členové klubu by se měli této události vážit, což potvrdí svojí účastí na výroční členské schůzi.

 

Při výroční členské schůzi bude členům klubu, kteří obeslali drůbeží CVMD v Olomouci a CVDZ v Lysé nad Labem proplacen finanční příspěvek klubu na úhradu klecného proti podpisu chovatele na výplatní listině.

 

KLUBOVÉ POPLATKY

Uvědomujeme členy a příznivce klubu, kteří nemají uhrazen klubový poplatek na rok 2023, si mohou tuto povinnost splnit při výroční členské schůzi v Pardubicích. Chovatelům, kteří poplatek neuhradí nejpozději do konce měsíce dubna t.r. bude členství v klubu jednoznačně ukončeno bez další upomínky. Nebude zaslán klubový zpravodaj, ročenka, atd. Členům a příznivcům, kteří klubový příspěvek dobrovolně navýšili libovolnou částkou, vyslovuje výbor klubu poděkování.

 

REGISTRAČNÍ KROUŽKY

Registrační kroužky pro drůbež na rok 2023 budou chovatelům vydány při výroční členské schůzi v Pardubicích. Členové si mohou zároveň objednat kroužky na rok 2024.

 

ČLENSTVÍ V KLUBU UKONČENO V ROCE 2022

Adamec Jiří, Ostrava

Drda Štěpán, Rumburk

Gzyl Petr, Bohumín

Housa Arnošt, Spálov

Komárek Radek, Stará Paka

Nikolai Zdeněk, Bítov

Švancara Adolf, Chrastova Lhota

JUDr. Tomanová Renata, Lhotka

Uzlová Markéta, Psáry

 

NOVÍ ČLENOVÉ KLUBU V ROCE 2022

Králíková Iveta, Strakoč

Kratochvílová Květa, Klamoš

Petera Josef, Dvůr Králové nad Labem

Plachetka Tomáš, Hribojedy

 

Těšínský Jaroslav

předseda klubu v. r.

 

ČESTNÉ CENY KLUBU V ROCE 2022

 

Plymutka žíhaná             Zdrobnělá Plymutka černá

Kocur Jiří                          Čermák Tomáš

Václavík Libor 4x             Hertl Miloslav 4x

Slavík Stanislav                 Šelmeczi Eduard

                                           Šulák Karel

Zdrobnělá Plymutka žíhaná                                            

Balcar Jiří 3x 

Čanecký Peter 3x

Hertl Miloslav                     Plymutka modrá

Kemr Stanislav                    Ing. Jambura Josef

Pour Miroslav

                                             Plymutka červeně koroptví vlnitá

Plymutka bílá                     Berný Zdeněk

Filka Zdeněk                        Čermák Ladislav 3x

Fulín Jan

Gzyl Petr                              Zdr. Plymutka červeně koroptví vlnitá

Chladna Miroslav                 Ambrůžek Zdeněk

Lichý Luděk 3x                    Téra Jakub

Řeháček Ladislav 3x

                                               Plymutka stříbrně koroptví vlnitá

Zdrobnělá Plymutka bílá    Ing. Jambura Josef 2x

Kára Pavel 3x

Králíková Iveta 2x                  Zdr. Plymutka stříbrně koroptví vlnitá

Linhart Jaroslav                      Palička Karel

Šelmeczi Eduard 2x                Tržil Petr

Těšínský Jaroslav

                                                 Plymutka oranžově koroptví vlnitá

Plymutka žlutá                       Čermák Ladislav

Balcar Jaroslav 3x

Balušek Petr                              Zdrobnělá Plymutka bílá kolumbijská

Čermák Ladislav 3x                  Balcar Jaroslav 3x

Čermák Ladislav 3x

                                                   Zdrobnělá Plymutka žlutá kolumbijská

Zdrobnělá Plymutka žlutá      Čermák Ladislav 3x

Balušek Petr 4x 

Palička Karel 3x 

Petera Josef 2x

Slavík Stanislav

Těšínský Jaroslav

Urban Miroslav 3x

 

Plymutka černá

Hertl Miloslav

Ing. Jambura Josef 2x

 

POHÁRY - KLUBOVÉ VÝSTAVY V ROCE 2022

 

ŽIREČ

POHÁR Memoriál Jaroslava Hertla Blažek Zdeněk zPLžl

POHÁR Předsedy klubu Václavík Libor PLží

 

TŘINEC

POHÁR Předsedy klubu Balušek Petr zPLžl

 

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

POHÁR Memoriál Ladislava Špreňara Václavík Libor PLží

POHÁR Předsedy klubu Petera Josef zPLžl

 

STUDÉNKA

POHÁR Předsedy klubu Lichý Luděk PLb

 

CHLUMEC NAD CIDLINOU

POHÁR Memoriál Josefa Maška Řeháček Ladislav PLb

POHÁR Memoriál Ing. Františka Šusty Téra Jakub zPLčkv

ŠAMPIÓN Plymutka velká – kohout Řeháček Ladislav PLb

ŠAMPIÓN Plymutka velká – slepice Václavík Libor PLží

ŠAMPIÓN Plymutka zdrobnělá – kohout Balcar Jiří zPLží

ŠAMPIÓN Plymutka zdrobnělá – slepice Palička Karel zPLskv

MISTR KLUBU Václavík Libor PLží

MISTR KLUBU Řeháček Ladislav PLb

MISTR KLUBU Balcar Jaroslav PLžl

MISTR KLUBU Hertl Miloslav PLč

MISTR KLUBU Ing. Jambura Josef PLm

MISTR KLUBU Čermák Ladislav PLčkv

MISTR KLUBU Ing. Jambura Josef PLskv

MISTR KLUBU Balcar Jiří zPLží

MISTR KLUBU Těšínský Jaroslav zPLb

MISTR KLUBU Urban Miroslav zPLžl

MISTR KLUBU Šulák Karel zPLč

MISTR KLUBU Téra Jakub zPLčkv

MISTR KLUBU Palička Karel zPLskv

MISTR KLUBU Čermák Ladislav zPLbkol

MISTR KLUBU Čermák Ladislav zPLžlkol