Na této stránce Vám nabízíme celý text aktuálního ZPRAVODAJE Klubu chovatelů plymutek.

Duben 2022

(ke stažení ZDE)

 

Vážení přátelé, drazí chovatelé a příznivci plymutek!

 

Vstoupili jsme do jarního období, které patří svoji povahou k nejveselejšímu ročnímu období, neboť po zimním odpočinku se začíná celá příroda vracet zpět do života, kde nastává veškerá její vegetace, jak rostlin, tak i živočichů. Začínají se rodit mláďata, což pro chovatele plymutek znamená zajistit si dostatečný počet kuřat, ze kterých máme jistě při pohledu na ně radost a dobrý pocit, že vidíme v odchovně roztomilé drobečky, ze kterých postupně vyrostou mladí odchovanci, které využijeme pro obnovení a omlazení svého chovu.

Nejlepší jedince z odchovu využijeme k propagaci plymutek na různých výstavách, pořádaných ČSCH. Vystavené plymutky propagují jednak chované plemeno, ale i ustavený klub a vlastního chovatele. Při případném úspěchu vystavené drůbeže je práce chovatele oceněna různými cenami a poháry. Chovatel, kterému se zrovna úspěch na výstavě nedostane, bývá mnohdy zklamán. Není třeba věšet hlavu, dostaví se možná jindy na další výstavě. Z praxe víme, že každý posuzovatel má jiné oko a jiný náhled na drůbež.

Prioritou chovatele by měla být propagace jak chovatelství, tak chovaného plemene. Proto Vás všechny vyzývám k co největší aktivitě, abyste pomohli zachránit chov plymutek a odchovali jakýkoliv počet kuřat. Je to náš závazek vůči plymutkám pro zajištění jejich budoucnosti.

Každý chovatel by se měl také snažit ve svém okolí najít nové zájemce pro chov plymutek, kteří by nám pomohli řešit budoucnost našeho krásného plemene i našeho klubu. Vložte do této činnosti veškeré úsilí, moc Vás o to prosím.

Názory některých odpůrců plymutek a klubu, kteří s námi nechtějí táhnout za jeden provaz, přehlížím a považuji za osobní slabost. Vím, že chovatelství v součastné době se začíná rapidně zmrazovat, hlavně při současných cenách krmení, energie a PHM, ale chovatelé plymutek jsou srdcaři a tuto situaci přežijí tak, jako plymutky přežily první i druhou světovou válku. Jejich historie trvá více jak 150 let a trvání klubu chovatelů plymutek 115 let, přičemž toto výročí společně oslavíme příští rok. Chovatel plymutek, který není členem klubu, není plymutkář, ale pouze udržovatel plemene. Klub dává sílu a ten správný směr jejich šlechtění. Proto vydržme!

Jedinou společenskou akcí klubu v jarních měsících je konání výroční členské schůze. V letošním roce se výroční členská schůze konala v pardubicíkém hotelu TRIM v sobotu 2. dubna. Vzhledem k tomu, že jsem v tuto dobu musel podstoupit náročnou ortopedickou operaci (TEP kyčelního klubu), nemohl jsem se výroční členské schůze zúčastnit. Z těchto důvodů výbor klubu pověřil pro svolání a řízení schůze místopředsedu klubu Miloslava Hertla, který rozeslal pozvánky členům a příznivcům klubu pouze elektronickou poštou, nikoliv písemně, což poznamenalo účast přítomných na schůzi, ale jinak vše ostatní zvládnul, za což mu vyslovuji poděkování, jakož i ostatním členům výboru a RK.

Příště vše napravíme, neboť nás očekávají rovněž volby členů výboru a členů RK pro další volební období. Členům klubu dáváme na vědomí, pokud má někdo zájem se do těchto klubových orgánů zapojit, aby se během roku přihlásil u předsedy klubu. Rádi vyhovíme při sestavování nové kandidátky, kterou připraví volební komise, která byla odsouhlasena letošní výroční členskou schůzí.

V nadcházejícím období t. r. nás čeká odchov kuřat a ty nejlepší jedince vystavit především na klubových výstavách, které jsme si pro tento rok naplánovali VČS. Budu rád, když uvidím plymutky vystavené na klubových výstavách v co největším počtu. Hlavní pozornost v klubu bude zaměřena na speciální klubovou výstavu plymutek v Chlumci nad Cidlinou, kterou klub uspořádá ve dnech 28. – 29. října 2022. Tuto výstavu je třeba obeslat v co největším počtu zvířat, abychom si mohli vzájemně porovnat kvalitu plymutek v jednotlivých chovech a chovaných rázech. Tato výstava je pro chovatele plmyutek největší svátek v roce. Těšíme se na přátelské setkání chovatelů v Chlumci nad Cidlinou, kde mají plymutky to největší zastoupení s velkou početní převahou oproti dalším speciálním výstavám jiných chovatelských klubů v odbornosti chovatelů drůbeže. Přátelé, ukažme i letos naši sílu. První klubové výstavy nás v letošním roce očekávají v Žirči v sobotu 27. srpna a v Třinci ve dnech 9. – 11. září.

            Chovatelé, kteří mají zájem uvedené výstavy obeslat, si zajistí přihlášku do Žirče na adrese: Hertl Miloslav, Stanovice 33, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel. 739 170 112, e-mail: miloslav.hertl@seznam.cz a přihlášku do Třince na adrese: Balušek Petr, Klasná 34, 720 00 Ostrava, tel. 604 821 804, e-mail: petrbalusek@seznam.cz

 

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

 

Klubové poplatky

Uvědomujeme členy a příznivce klubu, kteří nemají uhrazeny klubové poplatky na rok 2022, aby tak učinili do konce měsíce dubna t. r. Výše klubových poplatků pro dospělé chovatele je 200,- Kč a mladé chovatele do 18-ti let je 100,- Kč. Každý plátce se může dobrovolně rozhodnout pro vyšší částku, než je stanovena.

Registrační kroužky

Členové klubu chovatelé plymutek si mohou objednat nánožní registrační kroužky na rok 2023 na adrese registrátora klubu: Balcar Jaroslav, 542 36 Libňatov 152, tel. 732 925 134, e-mail: balcarjar@seznam.cz nejpozději do konce měsíce července t.r.

Kontrolované chovy

ÚOK chovatelů drůbeže novelizovala směrnice pro kontrolované chovy drůbeže. Klub dává na vědomí chovatelům, kteří mají zájem o uznání kontrolovaného chovu, aby se včas přihlásili buď u klubu, nebo přímo ÚOK chovatelů drůbeže. Pro uznávací řízení kontrolovaných chovů plymutek nám byli přiděleni následující posuzovatelé: Miroslav Pour, Tadeáš Jokiel a Václav Rohrer. Pro letošní chovatelský rok mají uznaný rozmnožovací chov plymutek chovatelé: Balcar Jaroslav – plymutka žlutá, Hertl Miloslav – plymutka žíhaná, plymutka černá, Řeháček Ladislav – plymutka bílá.

Jaroslav Těšínský

předseda Klubu chovatelů plymutek v. r.