...byl útočištěm českých chovatelů...

...byl útočištěm českých chovatelů...