PLYMUTKY CHOVÁME PRO KRÁSU, RADOST A UŽITEK 

Vítejte na našich webových stránkách

Klub chovatelů plymutek patří k nejstarším a nejaktivnějším součástem Českého svazu chovatelů.

Věříme, že to poznáte i z návštěvy našich stránek.

VÝROČNÍ SCHŮZE KLUBU

   V sobotu 2. dubna 2016 se uskutečnila v Kolíně s tradičně vysokou účastí a bohatým programem výroční členská schůze Klubu chovatelů plymutek. Součástí jednání bylo jako vždy i slavnostní předání trofejí, jež si plymutkáři vybojovali na výstavách, kde měly plymutky svoji expozici, a klubových ocenění za výbornou chovatelskou a šlechtitelskou činnost. Jména oceněných najdete v aktuálním čísle Zpravodaje - viz naše rubrika Zpravodaj.

   Usnesení výroční členské schůze si můžete stáhnout ZDE.

Zápis z posledního jednání

Rady Plemenné knihy drůbeže a ÚOK chovatelů drůbeže

ke stažení

ZDE

ZEMĚTŘESENÍ V ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNECH ČSCH

(Tisková zpráva ČSCH č. 91 ze dne 5. prosince 2015)

    Skončila XXIV. valná hromada Českého svazu chovatelů konaná v Praze-Kobylisích. Je sobota večer 5. prosince 2015, přesně 19.50 hodin. Jedním ze zásadních bodů notně náročného jednání jsou doplňující volby do ústředních orgánů svazu. Během představování kandidátů odstupuje od svojí kandidatury Ing.Jaroslav Tomášek, který jako jediný kandidoval do Ústřední kontrolní (dříve revizní) komise ČSCH. Delegáti tak volili pouze dva kandidáty (ze čtyřech) do Ústředního výboru ČSCH. Zvoleni byli Ing. Václav Krůta a Lubomír Kesner. Prvním náhradníkem se stal Slavomír Brožek a druhým Josef Buršík. Dle Nového     občanského zákoníku může být náhradníkem i ten kandidát, který nezískal nadpoloviční počet hlasů.

    Široká diskuse se rozvinula především kolem zprávy, kterou přednesl Milan Kotyza, předseda ÚV ČSCH. V ní zmiňoval mimo jiné i odvolání stávajícího generálního sekretáře ČSCH a důvody, jež k tomu vedly. Značnou pozornost delegáti věnovali zprávě ÚKK (dříve ÚRK) ČSCH, především nákladům na právní služby a výši finančních prostředků získaných z vyhraných soudních sporů. Dlouze se diskutovalo o tom, že není možné, aby ČSCH neměl svého ekonoma.

    Obšírná diskuse se rozvinula také k návrhu novelizace Stanov ČSCH. Delegáti specifikovali název právnických osob v rámci svazu, čili pobočných spolků. K základním organizacím byla doplněna upřesňující slova – základní organizace všeobecné a specializované. Delegáti hlasováním dále rozhodli, že pro ztrátu důvěry je z ÚV ČSCH odvolán Milan Kotyza. Na vlastní žádost poté odstoupili i další členové - Jaroslav   Bayer, místopředseda ÚV ČSCH, a Milan Kudr.

    Po krátké poradě bylo upřesněno složení nového ÚV ČSCH: Ing. Miroslav Kroft  – předseda, Ing. Václav Krůta – místopředseda, Josef  Vilhelm, Lubomír Kesner, Slavomír Brožek a Josef Buršík. Budou také vyhlášeny nové doplňující volby do ÚV  ČSCH a ÚKK (dříve ÚRK)  ČSCH, a to na květnovou mimořádnou Valnou hromadu ČSCH. Po zakončení bylo svoláno mimořádné zasedání ÚV ČSCH.

    ELIŠKA STEJSKALOVÁ

SPECIÁLKA PLYMUTEK OPĚT ÚSPĚŠNÁ

(další fotografie J. Jambury a M. Hertla si můžete stáhnout ZDE)

Vyvrcholením letošní sezóny Klubu chovatelů plymutek byla už tradičně Celostátní speciální výstava plymutek, která se uskutečnila v sobotu 7. listopadu v chovatelském areálu v Chlumci nad Cidlinou a nabídla návštěvníkům 161 vystavených kusů prakticky všech barevných rázů.

Další informace o průběhu výstavy a hlavně o výsledcích všech soutěží a hodnocení, jež zde proběhly, najdete postupně jak na našem webu, tak zejména v ročence a v dalších materiálech z výroční členské schůze.

VŠE PODSTATNÉ Z KATALOGU KE STAŽENÍ ZDE

KRAKONOŠOVA TRŽNICE OPĚT ÚSPĚŠNÁ

   Populární výstavní a prodejní akce, kterou spolupořádají naši přátelé ze ZO ČSCH Roztoky u Jilemnice, byla i letos úspěšná. Ostatně - víc, než slova, vám možná řekne následující video:

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2015

(USNESENÍ NAJDETE ZDE)

   V sobotu 4. dubna 2015 se v sále Obecního domu v Kolíně uskutečnila výroční členská schůze našeho klubu. Už z pohledu do sálu bylo zřejmé, že ze současných 127 členů a příznivců klubu chybí na výročním bilancování jen málokdo.
   V úvodu zprávy o činnosti řekl předseda Jaroslav Těšínský:
   Po roce se opět scházíme ve městě významného a proslaveného hudebníka Františka Kmocha. On miloval hudbu, my zase milujeme naše krásné plymutky. Jeho hudbení dílo těší milovníky hudby na celém světě. Naše chovatelské výsledky na sebe upoutávají širokou veřejnost. Z toho je patrno, že naše zájmy mají cosi společného. Jak František Kmoch, tak i my, chovatelé, děláme práci pro radost lidí.
   V tomto kolínském sále se scházíme od roku 1998, tedy 18 let. Bilancujeme tady své dosažené výsledky za uplanulý rok a zároveň plánujeme program naší činnosti na rok nadcházející. Dominantou výročních členských schůzí klubu chovatelů plymutek je slavnostní program, kde vyhodnotíme a oceníme jubilanty z řad členů klubu, dále ženy, mladé chovatele a hosty, přítomné na jednání. Pravidelně zde také slavnostně předáváme čestné ceny z klubových výstav a soutěží.
   Doslova záplava cen a trofejí našla své nové majitele a držitele i letos a zkrátka samozřejmě tradičně nepřišly ani ženy, bez jejichž pomoci a zázemí by si mnozí chovatelé provozování svého koníčka buď nemohli vůbec dovolit, nebo by zcela jistě nedosahovali takových výsledků, jakých dosahují.
   Ostatně - pestrý průběh schůze, již letos oživil slavnostními fanfárami a následným zábavným programem  i harmonikář, kterého pro své přátele zajistil jako překvapení jeden z jubilantů, místopředseda klubu Miloslav Hertl, je patrný i z fotografií.

DALŠÍ SNÍMKY NAJDETE ZDE  

 

 

Informace ze schůze výboru:

 
Výbor Klubu chovatelů plymutek se na svém prvním zasedání v roce 2015 zabýval řadou aktuálních záležitostí, z nichž pro členy Klubu vybíráme:

 

* z funkce ekonoma odchází Jiří Krejcar, jemuž výbor děkuje za dlouholetou práci - novým ekonomem výboru se stal Ing. Josef Jambura

* výroční členská schůze se uskuteční v Kolíně dne 4. dubna 2015 - prezentace od 9.00 hodin

* speciální výstava plymutek se koná 7. listopadu 2015 v Chlumci nad Cidlinou

* expozice Klubu chovatelů plymutek: 22. srpna 2015 Žireč 

                                                           18. - 20. září 2015 Třinec 

(Nové Město n.M. zatím nepotvrzeno)

DEJTE O SOBĚ VĚDĚT!

   Službou, kterou si pochvalují organizátoři i účastníci, je zveřejňování termínů výstav a akcí, které je od počátku nedílnou součástí našich stránek. Neobejdeme se ale při tom bez vaší spolupráce. A tak nám, prosím, zasílejte informace o akcích ve vaší ZO ČSCH - rádi je zveřejníme.

   V tomto směru musíme pochválit přítele Ing. Kňoborta ze Zákup, který nám zasílá informace z Českolipska vždy mezi prvními, takže i letos už je v této chvíli najdete v rubrice VÝSTAVY A AKCE. Díky příteli Pourovi pak jsou už zveřejněny i výstavy z východu Čech.

VÝSTAVA PLYMUTEK 2014 SE VYDAŘILA

Podrobnější informace připravujeme - zatím můžete na výstavu nahlédnout prostřednictvím fotografií, které najdete

ZDE

Rekordní byla letos také účast Klubu chovatelů plymutek na celostátní výstavě Chovatel 2014 v Lysé nad Labem. Našim členům, kteří se o to zasloužili, patří velké poděkování.

ZÁPIS č.4/2014

z jednání zástupců ÚOK chovatelů drůbeže, výboru Sboru posuzovatelů drůbeže a klubů chovatelů drůbeže, které se konalo 26. července 2014 v Kolíně-Štítarech, otevřete kliknutím na tento text

 
XxX
 

SLIMÁCI A KACHNY

I když na následujícím videu plymutky (až na jednu výjimku) chybí, nechybí tam jeden z jejích předních chovatelů, člen našeho Klubu Václav Brdička, a také pozvánka na výstavu v Žirči, kde je expozice plymutek tradičně jednou z ozdob výstavy. Hlavně tam ale nechybí aktuální téma, jež trápí nejednoho zahrádkáře i chovatele - slimáci. Třebaže plymutka je snad jedinou slepicí, která tu a tam nějakého z těch přemnožených škůdců naší úrody sezobne, hlavní roli mají tentokrát kachny, protože Václav Brdička patří také k předním chovatelům vodní drůbeže.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU CHOVATELŮ PLYMUTEK

se uskutečnila v Kolíně v sobotu 12. dubna 2014

Další fotografie z průběhu VČS ZDE

CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA PLYMUTEK BYLA OPĚT KRÁSNÁ, POUČNÁ, ÚSPĚŠNÁ

(PŘINÁŠÍME I POHLED POSUZOVATELŮ)

   V sobotu 19. října 2013 patřil chovatelský areál ČSCH v Chlumci nad Cidlinou opět jen a jen plymutkám. Veřejnost tak měla tradiční unikátní příležitost vidět na jednom místě takřka všechny barevné rázy velké i zdrobnělé formy našeho krásného plemene drůbeže. Samotní chovatelé pak měli možnost porovnat výsledky své celoroční práce s ostatními, usilovat o cenné body i trofeje nebo nakoupit či prodat kvalitní chovný materiál.
   Nejúspěšnější klec celé výstavy patřila Františku Šustovi, jehož špičková kolekce plymutek červeně koroptvích vlnitých mu přinesla kromě čestné ceny, šampiona klubu i mistra klubu také letošní Pohár Memoriálu Josefa Maška.
 

  OČIMA POSUZOVATELŮ:

   Tentokrát v Chlumci posuzovali: Antonín Bohuněk z Nechanic, Tadeáš Jokiel z Českého Těšína, Miroslav Pour ze Skřivan a Jaroslav Kopecký z Hradce Králové.

   Zde je pohled Tondy Bohuňka:

   Krásná a poučná byla výstava pro chovatele a milovníky plymutek. Přijelo i několik zahraničních chovatelů a řada z nich si odvážela posily pro své chovy. Dorazil i jeden mladý chovatel v doprovodu své babičky až z Rumburka. Odvezl si nějaké plymutky bílé a od ing.Šusty slib, že mu nechá na jaře násadová vajíčka po svých šampionech plymutky koroptví. Vážení, to je největší efekt této výstavy: koupě, výměna, prodej - tedy získání kvalitních chovných zvířat. O to se stará už řadu let zcela bezchybně předseda klubu a hlavní manažer této výstavy Jarda Těšínský. Velký význam má i sobotní přátelské debatování v klubovně, kde se řeč točí samozřejmě zase kolem chovu a kolem výsledků v poslední sezóně.

   Posuzoval jsem 108 plymutek bílých, a to velkých i zdrobnělých. Řadu zvířat s velmi dobrými výsledky jsem viděl už na jiných výstavách, například v Žirči, ve Smidarech, v Nedělištích a v Novém Městě n.Metují. Zkrátka - bylo na co se dívat. Neskutečné řady vcelku dobré drůbeže. Velkých bylo vystaveno 62 ks od 9 chovatelů. Mistrem klubu se stal Ladislav Řeháček. Titul šampiona si odnesl krásný kohoutek Jaroslava Těšínského s oceněním SE 98 bodů, který šel posílit chovy plymutek v zahraničí.

   Co je třeba zlepšit - u některých zvířat to jsou bledé (i bílé ) ušnice a obličeje, méně pravidelné hřebeny, hrubší běháky a křivé prsty. Vcelku dobrý byl typ, vynikající zmasilost a ani jedno zvíře nemělo křivou prsní kost, a to ani u zdrobnělých. Myslím si, že zde odvedl vynikající práci klub a zvláště "Poradna Mirka Poura" na tomto webu, hlavně co se týče rad ke krmení a ošetřování drůbeže při odchovu. Zkrátka - klasika: kombinovaná užitkovost, tedy maso i vejce.

   Co se týče zdrobnělých plymutek bílých, těch bylo vystaveno 46 ks od 7 chovatelů. Mistra klubu získal Jaroslav Linhart - kohoutek z jeho soutěžní kolekce byl velmi pěkný v typu. Oproti velkým byly zdrobnělé méně vyrovnané v typu - je třeba dát pozor na pepř a barevné skvrny v základním peří, na světlé běháky a světlé oči.

   Rád bych poděkoval všem vystavovatelům, chovatelům a celému výboru za zorganizování této skvělé akce, jež nemá v ČR obdoby.

   Tadeáš Jokiel:

   Plymutky červeně koroptví vlnité vcelku byly dobré v typu - u některých je třeba zlepšit méně výraznou kresbu a u kohoutků mezizuby. Šampionem byla 0.1 se ziskem 98,5 bodu a mistrem klubu se stal ing.Šusta František. Bylo vystaveno 9 ks od 1 chovatele.

   Zdrobnělé plymutky červeně koroptví vlnité - vystaveno 29ks od 4 chovatelů. U 1.0 je třeba zlepšit typ, kresbu prsou, zjemnit hlavy a snížit hřebínky. U 0.1 je třeba zapracovat na kresbě a typu. Mistrem klubu se stal Téra Jakub.

   Plymutky žíhané - 4 chovatelé vystavili 18 ks žíhaných, u kterých je třeba zlepšit obličeje (probělené), typ, nehotový ocas a ve stavbě kostry křivé prsty. Je žádoucí na jaře dříve vylíhnout kuřátka. Řada zvířat byla opět méně vyspělá. Mistrem klubu se stal Novák Arnošt.

   Zdrobnělé plymutky žíhané - 26ks vystavili 2 chovatelé. U tohoto barevného rázu došlo ke zlepšení v typu. Typově nejlepší zvířata byla v klecích 65 a 70. Mistrem klubu se stal ing.Jambura Josef.

   Zdrobnělá plymutka stříbrně koroptví vlnitá: je třeba pochválit typ, pěkné hlavy. U slepiček zapracovat na zlepšení kresby. 12 zvířat vystavil 1 chovatel. Mistrem klubu se stal ing.Jambura Josef.

   Zdrobnělá plymutka modrá - 9 ks od 2 chovatelů - pouze 2 jedničková zvířata. Je třeba zlepšit barvu (nevyrovnaná, rez), typ, nohy (barva) a u 0.1 hlavy - jsou delší.

   Jaroslav Kopecký:

   Plymutky žluté - 62 ks od 8 chovatelů. 1.0 dobrého typu byly v klecích č.34, 38, 47. V kleci 38 byl kohoutek poněkud užšího trupu a v kleci 47 poněkud světlejší základní barvy. Je třeba zlepšit u některých zvířat barvu (barva vybledlé slámy) a šíři trupu u obou pohlaví. Mistrem klubu se stal Těšínský Jaroslav.

   Plymutky černé - 5 chovatelů vystavilo 20 ks - nejlepší kolekci vystavil Kužel Bohuslav a nejlepšího 1.0 Krecula Vincent. Je třeba zlepšit barvu běháků (odstranit tmavé skvrny) a zlepšit hmotnost kohoutů. Když to jde u modrých, tak proč by to nemělo jít u černých např. přilitím krve PLb SE 0.1 př.Řeháčka nebo přilitím krve z modrých (tmavých či černých).

   Plymutky modré (10 ks) vystavili 2 chovatelé - nejlepšího 1.0 vystavil Pytlik Ivan. Je žádoucí zlepšit základní barvu a barvu obličejů. Ve stavbě kostry nějaký ten křivý prst.

   Miroslav Pour:

   Zdrobnělé plymutky žluté - 30 ks od 3 chovatelů. Tento barevný ráz měl vcelku dobré oči. Jinak byly nevyrovnané v typu, barvě peří a barvě běháků (světlé). Dobrý typ měl kohoutek v kleci 87 (šampion výstavy s oceněním 95,5 bodu) chovatele Baluška Petra, který se stal zároveň mistrem klubu.

   Zdrobnělé plymutky černé - 42 ks od 6 chovatelů. Mistrem klubu se stal Vojtěch Vratislav. Kohoutek asi nejlepší v typu byl v kleci č.104. Vesměs dobrá barva očí, je třeba zlepšit typ, barvu běháků a výšku hřebenů (jsou vyšší).

   Zdrobnělá plymutka bílá kolumbijská - 23 ks od 2 chovatelů. Šampion výstavy 0,1 získal 95,5 bodu a patří chovateli Čermákovi Ladislavovi, který se stal i mistrem klubu. Přednost z. Pl. b. kol. je dobrá barva podsady a dobrá barva běháků. Je třeba trochu zlepšit typ.

   Zdrobnělá plymutka žlutá kolumbijská - 4 chovatelé vystavili 18 ks. Vynikají v barvě běháků a očí, je třeba zlepšit barvu i kresbu peří. Vynikající 1.0 v typu byl v kleci č.131. Mistrem klubu se stal Urban Miroslav.

   Zdrobnělá plymutka stříbrná černě lemovaná - 8 ks od 2 chovatelů - bude žádoucí věnovat pozornost typu a kresbě, která je ještě neustálená - 2 jedničkové slepičky.

   Zdrobnělá plymutka zlatá černě lemovaná - novošlechtěnec. Došlo k podstatnému zlepšení z roku na rok! 2 jedničková zvířata - 3 ks od jednoho chovatele.

CELKEM BYLO POSOUZENO 427 PLYMUTEK